Vehbi Koç Vakfı liderliğinde yürütülen Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun da ortaklarından olduğu Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi kapsamında, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişiminin önünde mevzuattan kaynaklanan engeller bulunup bulunmadığının saptanması ve aşılması için yapılacak iyileştirmelerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan hukuk araştırması yayınlandı.

Raporun ilk bölümünde sosyal girişimcilerin yürürlükteki mevzuat uyarınca tercih ettikleri ve edebilecekleri hukuki yapılara ilişkin genel bilgiler paylaşılırken ikinci bölümde ise yabancı hukuk sistemlerindeki hukuki düzenlemelere yer veriliyor. Raporun ikinci bölümünde Avrupa Birliği Komisyonu’nun sosyal girişimcilik tanımı ile Avrupa Birliği’nin Sosyal İşletme İnisiyatifi ve bunun ana temaları açıklanıyor. Ardından sırasıyla Birleşik Krallık, İtalya, Yunanistan, Belçika ve Almanya’daki konuya ilişkin düzenlemeler paylaşılıyor.

Raporun üçüncü bölümü ise proje kapsamında yapılan saha araştırmasının bulgularını içeriyor. Proje kapsamında seçilen altı ilde (Van, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Muğla, Bursa) sosyal girişimciler ve kamu çalışanları ile danışma toplantıları ve derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmesi, bu mülakatlarda sosyal girişimcilerin karşılaştıkları mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştı. Raporun önerilere ayrılan son bölümünde ise bu sorunlar ve araştırma ekibinin sorunlara getirdikleri çözüm önerileri paylaşılıyor.