ÖDÜLLER

  • Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Can Erkey, “yakıt pilleri ve yeşil hidrojen üretimi” alanındaki öncü araştırmaları ve ticarileştirme çabaları ile 2023 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Dr. Akın Çakmakçı Ödülü’ne layık görüldü. Prof. Dr. Erkey’in üstün nitelikli çalışmaları yalnızca bu alanı geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda sürdürülebilir enerji çözümlerinin de önünü açmıştır. Ayrıntılı bilgi için: https://mysite.ku.edu.tr/cerkey/

Can Erkey’in “Günümüzde ve Gelecekte Hidrojen Enerjisi”ni anlattığı röportajını okumak için tıklayın.

  • Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı ve Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Halil Kavaklı, biyolojik saati hedef alarak kanser hücrelerinde apoptozu (programlı hücre ölümü) artırmaya yönelik teknolojik yaklaşım çalışmalarıyla 2023 Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü.

Prof. Dr. Halil Kavaklı’nın çalışmalarının anlatıldığı makaleyi okumak için tıklayın.

  • Koç Üniversitesi öğretim üyelerine 2023 TÜBİTAK Bilim Ödülü & 2023 TÜBİTAK Teşvik Ödülü
    Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Özgür Esat Müstecaplıoğlu, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Nazlı Baydar ve Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, 2023 TÜBİTAK Bilim Ödülü’nün, Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Savaş Taşoğlu ve Fen Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Kır, 2023 TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nün sahibi oldu. Koç Üniversitesi, 2000 yılından bu yana en fazla TÜBİTAK Ödülü’ne sahip olan üniversite olarak öne çıkıyor.

Prof. Dr. Özgür Esat Müstecaplıoğlu kuantum teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüyor. Prof. Müstecaplıoğlu ve öğrencileri, Koç Üniversitesi Kuantum Etkin Sistem Teknoloji Grubu (QuEST) olarak eski nesil lazer, transistör gibi cihazların yapamadığı işleri yapan veya onların limitlerinin ötesinde performans gösterebilen yeni nesil kuantum bilgisayar, algoritma, sensör ve haberleşme sistemleri geliştirmek üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor; temel araştırmalarla beraber kuantum oftalmolojiden endüstriyel optimizasyon alanlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede kuantum fiziğinin prensiplerini endüstri ve toplum için uygulamalara dönüştürmek için kullanıyorlar.
Ayrıntılı bilgi için: https://science.ku.edu.tr/en/departments/physics/faculty/show/omustecap/#1

Prof. Dr. Nazlı Baydar, gelişim psikolojisi alanına yaptığı araştırmalarda kuram, yöntem ve uygulama alanlarındaki yenilikleri bir arada kullanarak, temel ve uygulamalı psikoloji çalışmalarının insan gelişimine doğrudan katkı yapmasını hedefliyor. Prof. Dr. Nazlı Baydar, bu amaçla bireyin içinde bulunduğu toplumun esenliğine katkıda bulunma potansiyelini tetikleyen ailesel ve çevresel etkenlere yönelik öncelik veriyor.
Ayrıntılı bilgi için: https://cssh.ku.edu.tr/en/people/faculty/show/nbaydar/

Prof. Dr. Devrim Gözüaçık’ın araştırmaları, hücresel stres ve ölüm yanıtlarını ve özellikle otofajiyi düzenleyen yeni moleküllerin (yani proteinler, RNA’lar, metabolitler), sinyallerin ve sinyal yollarının keşfine ve incelenmesine odaklanıyor. Bu araştırmalara temel keşifler, otofaji ve stres moleküllerinin sağlıkta ve hastalık oluşum/gelişimindeki (örn. kanser, dejeneratif hastalıklar gibi) rollerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamakta; yeni teşhis, takip ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesine olanak sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: https://gozuaciklab.com/

Doç. Dr. Savaş Taşoğlu mikro/nano-seviyede akışkanlar mekaniği, üç boyutlu mikrofabrikasyon ve prototipleme, malzeme bilimleri, makine ve derin öğrenme prensiplerini kullanarak biyomedikal erken tanı cihaz gelişimi, üç boyutlu (biyo) baskı ve hücre ayrıştırma teknolojileri üzerine çalışıyor. Ayrıntılı bilgi için: https://tasoglulab.ku.edu.tr/pi/

Dr. Serkan Kır’ın laboratuvarı kanserin konak metabolizması üzerindeki tümöre bağlı hipermetabolizma ve yağ ile iskelet kası dokularının kaybı gibi olumsuz etkilerini araştırıyor. Dr. Kır’ın araştırmaları, tümör kaynaklı bir hormonal faktör olan PTHrP’nin, enerji israfının ve yağ dokusu atrofisinin bir uyarıcısı olduğunu belirlemiştir. En güncel çalışması, EDA2R/NIK sinyallemesinin, tümörlere yanıt olarak kas atrofisini tetiklediğini göstermiştir. Kır’ın laboratuvarı kanserle ilişkili doku kayıplarının altında yatan moleküler mekanizmaları araştırmaya devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için: https://sklab.ku.edu.tr/lab-members/

ÜYELİKLER

  • Amerikan Pazarlama Derneği, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Özsomer‘in, üç yıllık bir süre için Journal of International Marketing’in Baş Editörü olacağını duyurdu.
  • Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Çağatay Başdoğan, Prof. Dr. Seda Keskin ve Prof. Dr. Fikri Karaesmen, Bilim Akademisi’nin 2023 yılsonu Olağan Genel Kurulu’nda akademiye seçilen 15 yeni asli üye arasında yer aldılar.
  • Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Yüksel Peker, Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi’nin (AASM) Üyeliği’ne seçildi ve Türkiye’den seçilen ilk ve tek AASM Üyesi oldu. Uyku apnesinin metabolik ve kardiyovasküler yönlerine odaklanan Prof. Dr. Peker rastgele kontrollü çalışmalarda tedavinin etkisini araştırıyor. 1975 yılında kurulmuş olan AASM, yüksek kaliteli hasta bakımını teşvik etmeye ve uyku sağlığını geliştirmeye adanmış hekimler, araştırmacılar ve sağlık profesyonellerinden oluşuyor.
  • Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asil Üyeliğine seçildi. 1993 yılında kurulmuş olan TÜBA, ülkemizdeki bilimsel etkinlikleri teşvik etmeye ve ulusal bilim politikalarına değerli katkılar sağlamaya adanmış saygın bir bilimsel dernektir.