Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Ürey ve Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Afsun Şahin, birlikte yürüttükleri “Katarakt Ameliyatları Öncesi Kullanım İçin Holografik Görme Testi Cihazı Geliştirilmesi” projesi için Avrupa İnovasyon Konseyi’nin (EIC) verdiği 2 milyon avroluk “EIC Geçiş” destek fonunu almaya hak kazandılar. Cihaz, hastaların ameliyat sonrası nasıl göreceklerini önceden deneyimlemelerini ve uygun lens seçmelerini sağlamanın yanı sıra, ameliyat kararını da daha rahat almalarına vesile olacak.

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC), “Geçiş” desteğini daha önce bir “Kılavuz” veya Avrupa Araştırma Konseyi Kavram Geliştirme (ERC Proof of Concept) projesine sahip olan ve projenin çıktılarını ticarileştirebilmek için gerekli adımları atıp buluşunu kullanıcılara ulaştırabilecek araştırmacılara veriyor. Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Afsun Şahin’in disiplinler-arası iş birliği çerçevesinde birlikte yürüttüğü “Katarakt Ameliyatları Öncesi Kullanım İçin Holografik Görme Testi Cihazı Geliştirilmesi” projesi kapsamında alınan EIC Geçiş desteğiyle, farklı lens opsiyonları kullanıldığında hastaların görmelerinde nasıl bir iyileşme olacağını ve ameliyat sonrası ne tür görme bozuklukları yaşanabileceğini önceden gösteren bir cihazın geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu alanda dünyada bir ilk olan cihaz aracılığıyla holografik görüntü oluşturma tekniği sayesinde tek gözle bile 3 boyutlu görüntü oluşturulabiliyor. Ayrıca kataraktın yarattığı “buzlu cam ardından bakma” etkisine rağmen, hastaların retinasında net bir görüntü oluşturulabiliyor. Teknoloji ve tıbbın kesiştiği disiplinler-arası alanda geliştirilen projenin klinik çalışmaları Türkiye, Almanya ve İtalya’da gerçekleştirilecek.

Holografik görme testi cihazı, katarakt hastaları ile gözünde katarakt olmayan ama gözlük de kullanmak istemeyen 50 yaş üzeri kişiler için önem taşıyor. Hastalar, cihaz sayesinde ameliyat sonrası nasıl göreceklerini önceden deneyimleyerek, uygun lensi seçmenin yanı sıra ameliyat kararını da daha rahat alabilecek.

Türkiye’deki iki projeden biri Koç Üniversitesi’nde

Daha önce Türkiye’den bir projeye verilmiş olan destek, Horizon 2020 programının devamı niteliğindeki, AB’nin araştırma ve inovasyon için “Ufuk Avrupa Programı” kapsamında Koç Üniversitesi tarafından alınan ilk EIC Hibesi oldu. Koç Üniversitesi hem çok donanımlı Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri hem de aynı şekilde kalifiye Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve tam teşekküllü Araştırma Hastanesi’ni bünyesinde barındırması sebebiyle, ülkemizde geleceğe yön verecek bu tür projelerin doğduğu ve geliştirildiği önemli kurumlardan biri.

Sağlanacak fon, Avrupa İnovasyon Konseyi’nin araştırma ekiplerine “çığır açan bir teknolojiyi araştırmak veya geliştirmek” için destek sunan “Geçiş” programı aracılığıyla finanse edilmek üzere onaylandı. Daha önce Prof. Dr. Hakan Ürey’in “Artırılmış Gerçeklik ve 3 Boyutlu Uygulamalar İçin Yeni Görüntüleme ve İzleme Teknolojileri” adlı projesi 2013’te, 2,5 milyon avro ile Türkiye’den ERC tarafından desteklenen ilk mühendislik projesi olmuştu. Prof. Dr. Ürey daha sonra üç kez de “Kavram Kanıtlama” (Proof Of Concept) desteğine layık görülmüştü. Bu projenin son ayağında Prof. Dr. Ürey ile yine Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Afsun Şahin birlikte çalışarak göz takip sistemi, yazılım sistemi gibi projenin teknolojik kısımlarını geliştirmiş ve klinik çalışmaları başlatmışlardı.

Ülkemizden EIC desteği kazanan ikinci proje olan Prof. Dr. Ürey ve Prof. Dr. Şahin’in projesi üç yıl süre ile desteklenecek. Türkiye’den Koç Üniversitesi ve CY Vision A.Ş., Almanya’dan Friedrich-Alexander Üniversitesi ve İtalya’dan San Raffaele Üniversitesi Hastanesi’nin proje ortağı olduğu “Katarakt Ameliyatları Öncesi Kullanım İçin Holografik Görme Testi Cihazı Geliştirilmesi” projesi kapsamında üç hastanede katarakt hastaları ile klinik testler yapılacak ve geliştirilen teknolojinin ticarileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulacak.