Koç Üniversitesi sunduğu mükemmel araştırma ortamı, yetkin ve seçkin öğretim üyesi kadrosu ve disiplinlerarası çalışmaya verdiği önem sayesinde, bir kez daha Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa Programı kapsamında üç projeyle desteklenmeye layık görüldü.

Prof. Dr. Ahmet İçduygu & MİREKOÇ Ekibi’nin FAİR Projesi

FAİR (Geri Dönüş Konusunda Anlaşmaya Çalışmak) Projesi’yle Avrupa’da hükümetler arası iade ya da alternatif iade politikalarını destekleyen ya da engelleyen faktörler ve süreçler konusunda alternatifler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Prof. Dr. Barış Tan’ın AUTO-TWIN Projesi

AUTO-TWIN Projesi ile döngüsel değer zincirlerinde otomatik Dijital İkiz oluşturma, operasyon ve bakım yönetimi için süreç madenciliği yaklaşımını kullanan veri tabanlı bir yöntem geliştirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder & KOÇ-KAM Ekibi’nin FIERCE Projesi

FIERCE – Avrupa’da Demokrasiyi Yeniden Canlandıran Feminist Hareketler Projesi disiplinlerarası, çok boyutlu ve çok düzlemli araştırma yöntemleriyle Türkiye dahil sekiz ülkede feminist hareketlerin, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiye dönük dönüştürücü katkılarına odaklanıyor. Bu çerçevede, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten iş gücüne uzanan tematik alanlarda feminizm karşıtı hareketler, söylem ve politikalar sorgulanıyor. Feminist kapsayıcılığın vizyonunu destekleyen yenilikçi demokratik pratikler için hem kuramsal hem de karar alıcılar ile sivil topluma dönük araştırma bulguları hedefleniyor.