Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Süsal organ nakline sağladığı katkılar nedeniyle sağlık ve yaşam bilimleri kategorisinde TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’ne layık görüldü.

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden Prof. Dr. Halil Kavaklı, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper Okyar ve Doç. Dr. Şeref Gül ile birlikte yayımladığı “Kriptokrom 1’in Yarılanma Ömrünü Hızlandırarak p53 Geni Silinen Farelerin Yaşam Süresini Uzatan Küçük Molekül” adlı makale ile 2023 Sedat Simavi Bilim Ödülü’ne layık görüldü.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Muradoğlu Amerikan Makine Mühendisleri Derneği (ASME) üyeliğine seçildi.

Makine Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Savaş Taşoğlu, çeşitli ilaçların biyoaktif molekül kombinasyonlarına gösterdikleri tepkileri ölçebilen, hastalık teşhisini uygun maliyetle yapan ve farklı sağlık parametrelerini uzun vadede ölçüp analiz eden cihazların geliştirilmesine katkıda bulunan çalışmaları dolaysıyla Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Atay Vural translasyonel nöroimmünoloji üzerine yaptığı çalışmalar kapsamında geliştirdiği MOG (nadir görülen merkezi sinir sisteminde oluşabilen hastalık) ve nörofasin (sinir sisteminde önemli rolü olan bir protein) antikor testlerini Türkiye’ye kazandırarak binlerce hastanın tanı almasına katkıda bulunarak Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü’ne layık gürüldü.

Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tuğba Bağcı Önder, “epigenetik” yani “DNA dizisinde bir değişiklik olmaksızın gen ifadesindeki kalıtsal değişiklikler” ve kanser tedavileri ilişkisinin incelenmesi ve yeni yaklaşımların geliştirilmesi amacıyla yaptığı araştırmalarla Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nün sahibi oldu.

Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gözde Korkmaz “Kişiselleştirilmiş Tıp” konulu Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’ne ERα-pozitif meme kanseri hastalarının tedavisinde RHEB (hücre büyümesi, hücresel sinyal iletimi ve protein sentezi gibi birçok biyolojik süreçte önemli rol oynayan protein) inhibisyonun etkinliğini test ederek, dirençli/hassas hücrelerde (ARID1A-Mutant/ARID1A-WT) ne ölçüde çalıştığını, mevcut klinik ilaçlarla nasıl bir sinerji gösterdiğini ve etki mekanizmalarını ortaya koymak için in vitro preklinik çalışmaları sebebiyle layık görüldü.

Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker, tıbbi cihaz tasarımı ve geliştirilmesi konusundaki araştırmaları nedeniyle Türkiye’nin sağlık bilim ve teknolojileri alanında seçkin bilim insanlarına takdim edilen TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Prof. Dr. Can Erkey, yakıt pilleri ve yeşil hidrojen üretimi konusundaki öncü araştırmaları ve ticarileştirmeye yönelik çalışmalarıyla Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, European Foundation for Management Development’ın, işletme eğitimi alanında önemli deneyime sahip son derece saygın üyelerden oluşan EQUIS Akreditasyon Kurulu’na seçildi.