En özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan Avrupa Araştırma Konseyi’nin Konsolidatör Hibe desteği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu’nun oldu.  Doç. Dr. Nizamoğlu, “Retina Ağ Optoelektroniği” projesi ile 2 milyon avro’luk destek aldı.

Avrupa Araştırma Konseyi’nin (European Research Council-ERC) Konsolidatör Hibe desteği, yeni endüstrilerin, pazarların ve sosyal yeniliklerin temelini oluşturabilecek bilimsel ve teknolojik keşiflerini sürdürmek için çalışmalar yürüten ve kariyerlerinde belli bir aşama kaydetmiş araştırmacılara sunuluyor. Bu yıl yapılan 2.652 başvuru arasından sonucunda başvuruların %12’si bu desteği almaya hak kazandı; 313 projeye toplam 632 milyon avro destek verilecek.

Bugüne kadar Türkiye’den ERC desteği alan 36 projenin 20’si Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor. Bunların 15’i ana proje desteği, 5’i ise ticarileştirme amaçlı ek ERC desteği olan Kavram Kanıtlama Hibesi almış olup, ana projelerin 8’i mühendislik, 5’i sosyal bilimler ve 2’si de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki araştırmalardan oluşuyor.

Destelenmeye layık bulunan projesiyle görme engeline çare olacak retina implantı geliştirmeyi amaçlayan Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, 2014 yılında “Yeni Nano-Mühendislik Ürünü Optoelektronik Biyo-Arayüzler” adlı projesiyle ERC Başlangıç Fonu almaya hak kazanmıştı.

Alanında bir ilk: Retina Ağ Optoelektroniği

Gece körlüğü olarak da bilinen Sarı Nokta ve Retinitis Pigmentosa gibi yaygın hastalıklardan dolayı meydana gelen fotoreseptörlerin dejenerasyonu, görme engelinin en önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Işık enerjisini elektriğe çevirebilen fotovoltaik retina implantları, fotoreseptör dejenerasyonundan kaynaklanan görme kaybını düzeltmek için günümüzde başvurulan en heyecan verici elektronik çözümlerden biri. Fotodiyot tabanlı çalışan mevcut implantlarda bu diyotlar piksel boyutlarının küçültülmesi, verimlilik ve retinanın mekanik ve yapısal özellikleriyle uyumluluk açısından karşılaştığı zorluklar nedeniyle geri kazanılan görme yetisi çok düşük olup resmi körlük seviyesinin altında kalır. Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu’nun bir çözüm olarak sunduğu yeni “retina ağ optoelektroniği” kavramıyla retina implantları bazı hayati özellikleri aynı anda karşılayacak. Bu özellikler; yüksek görme keskinliği için yüksek piksel yoğunluğu, optimal görme kalitesi için retinanın doğal eğriliğine uygunluk, geniş bir görüş alanı için büyük bir retina alanı kapsaması, bozulmadan kalan fotoreseptörleri sağlam tutmak için nöronlarla sağlıklı entegrasyon, biyouyumluluk, güvenli kapasitif akım kullanımı, enjekte edilebilirlik ve istendiğinde çıkarılabilirlik olarak sıralanıyor.

Günümüzde fotoreseptör hücre kaybını önlemek için başvurulan yöntemler ne kadar umut verici olsalar da şu anda ne yazık ki önemli sınırlamaları var. Bunların yerine geliştirilen, diğer alternatif yaklaşımlar da çeşitli üretim güçlükleri ve kalite kısıtları gibi nedenlerle üretimde değiller. Bu nedenle geniş alanlı ve yüksek çözünürlüklü retina implantları için, aynı anda yüksek verimle çalışabilen, esnek ve solüsyon bazlı fabrikasyon tekniği kullanılarak üretilebilen fotodiyot tabanlı retina implantlarına acilen ihtiyaç duyuluyor. Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu ve ekibi de bu amaçla, nanomalzemeler ve geleneksel olmayan elektronik yaklaşımları birleştirerek “retinal ağ optoelektroniği” adını verdikleri yeni retina implantları geliştirecekler. Geliştirdikleri implantların hayvanlar üzerindeki görme yetisinin geri kazanım deneyleri ise Paris’te Institute de la Vision’da Enstitü Direktörü Dr. Serge Picaud ile birlikte yürütülecek.

 

Ayrıntılı bilgi için:

https://mysite.ku.edu.tr/snizamoglu