Alman İmmünogenetik Derneği (Deutsche Gesellschaft für Immungenetik – DGI), organ nakli immünolojisi alanına yaptığı değerli katkılardan dolayı Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmeliyet Merkezi (TIREX) Direktörü Prof. Dr. Caner Süsal’ı Hans Grosse-Wilde Ödülü’ne layık gördü.

Çok sayıda bilimsel ödülün sahibi olan ve organ nakli ve nakil immünolojisi alanlarında öncü roller üstlenen Prof. Dr. Caner Süsal’ın araştırma alanları, yüksek derecede immünize hastaların nakli, genişletilmiş kriterlere sahip donörlerden organ nakli, allogreftlere karşı yanıtsızlık indüksiyonu, nakil öncesi ve sonrası risk tahmini, organ donör/alıcı çiftlerinin epitop düzeyinde eşleştirilmesi ve alloimmün yanıtın efektör ve düzenleyici bileşenleri arasındaki dengeyi yansıtan biyobelirteçlerin tanımlanması da dahil olmak üzere organ nakli ve nakil immünolojisinin tüm yönlerini kapsıyor.

DGI ve Hans Grosse-Wilde Ödülü

Prof. Dr. Süsal’ı ödüle layık gören ve Almanya’da immünogenetik alanında araştırma, eğitim ve iletişimi teşvik etmek için kurulan DGI’nin faaliyetleri arasında; bilgi alışverişinde bulunmak, son bilimsel gelişmeleri tartışmak ve immünogenetik ile ilgili projelerde iş birliğini geliştirmek için immünogenetik alanında çalışan bilim insanlarını ve klinisyenleri bir araya getirmek yer alıyor. Aynı zamanda immünogenetik ve immünogenetiğin sağlık ve hastalıktaki önemi konusunda halkın farkındalığını ve anlayışını artırmayı amaçlayan DGI’nin Hans Grosse-Wilde Ödülü, kurumun yıllık konferansı sırasında veriliyor. Ödülü alan araştırmacı, immünogenetik alanına özel katkılarda bulunan kişiler arasından DGI Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilir ve DGI İcra Kurulu tarafından seçiliyor.

TIREX, Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi

Prof. Dr. Süsal’ın direktörlüğünü üstlendiği Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi (TIREX), Ufuk Avrupa 2020 Programı kapsamında Türkiye’ye ilk kez verilen 2,5 milyon avro hibe destekli ERA Chair projesiyle 2021’de kurulmuştu. Merkez, Koç Üniversitesi Hastanesi’nin bünyesinde ve hastanenin Organ Nakli Ünitesi ile yakın koordinasyon içinde çalışmalar sürdürülüyor. Ana amacı Türkiye ile çevre ülkelerde, özellikle de Balkanlar ve Orta Doğu’da, nakil immünolojisi alanında kullanılmayan bilimsel potansiyelin kullanımını tetiklemek olan merkezde, en gelişmiş yöntemlerle hasta ve verici arasındaki doku uyumu çalışılıyor. Ayrıca ileri klinik ve deneysel araştırmalar yapılıyor. Yürütülmekte olan ve planlanan projeler arasında tanı kiti geliştirme, nakledilecek dokuları genetik mühendisliği yöntemleriyle alıcının bağışıklık sistemine karşı görünmez hale getirme ve bağışıklık sistemi hücrelerini değiştirerek kanser ve otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanma gibi konular öne çıkıyor.

TIREX’in web sitesini incelemek için tıklayın.