Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. M. Erdem Kabadayı ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında yürüttükleri projelerle Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) desteğini almaya hak kazandılar. ERC’nin Türkiye’de desteklediği 40 araştırmanın 23’ü Koç Üniversitesi akademisyenlerinin imzasını taşıyor.

Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli kurumu olan ERC’nin (European Research Council) Kavram Kanıtlama Desteği’ni (Proof of Concept) almaya hak kazanarak uluslararası düzlemde dikkate değer bulunan projeler, mühendislik alanında 21. yüzyılın en önemli odak noktalarından biri olan kuantum teknolojisi ile sosyal bilimler alanında dünyamızın geleceğini etkileyen nüfus hareketleri, toprak kaybı ve ormansızlaşma konularına ışık tutuyor. ERC’nin Kavram Kanıtlama Desteği’ni bu dönem, Türkiye’den yalnızca Doç. Dr. M. Erdem Kabadayı ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı’nın projeleri almaya hak kazandı. Avrupa Araştırma Konseyi daha önce ERC desteği almış araştırmacıların başvurabildiği Kavram Kanıtlama Desteği’ni topluma ve ekonomiye bir fayda oluşturulmasını sağlamak amacıyla veriyor.

Koç Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. M. Erdem Kabadayı’nın “GeoAI_LULC_Seg” adlı projesi, 1940’tan 2040’a Bulgaristan ve Türkiye’de kırsal nüfus kaybı, tarımsal alan terki ve ormansızlaşmanın analizi ve tahmini, coğrafi yapay zekâ temelli arazi kullanımı/arazi örtüsü segmentasyonu gibi başlıkları içeriyor.

Elektrik – Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümleri öğretim üyesi Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı’nın “SuperPHOTON” başlıklı projesi ise, 2B topolojik süperiletken tek foton dedektör aygıtlarına odaklanıyor.

Doç. Dr. M. Erdem Kabadayı ve ERC desteği hakkında

Doç. Dr. M. Erdem Kabadayı, 2015’te Türkiye’de tarih alanında ilk ve Avrupa Araştırma Konseyi genelinde Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu iktisat tarihi alanında halâ tek olan UrbanOccupationsOETR (1850-2000 Yılları Arasında Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet Türkiyesine Sanayileşme ve Kentleşme: Karşılaştırmalı Bir Bakış) projesi ile ERC Başlangıç desteğine layık görülmüştü. 1,5 milyon avro ile desteklenen ve Cambridge ve Glasgow Üniversiteleri ortaklığında yürütülen UrbanOccupationsOETR 1850’den 2000’e Türkiye’de kentleşme ve bölgesel ekonomik gelişme farklılıkları üzerine odaklanıyor. Doç. Dr. Kabadayı’nın UrbanOccupationsOETR araştırma altyapısı üzerine inşa ettiği “1940’tan 2040’a Bulgaristan ve Türkiye’de Kırsal Nüfus Kaybı, Tarımsal Alan Terki ve Ormansızlaşmanın Analizi ve Tahmini: Coğrafi Yapay Zekâ Temelli Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Segmentasyonu” başlıklı çalışması ise 30.000 km2’lik bir alanın incelenmesiyle ekonomik boyutu da olan sosyal ve çevresel tehditlere ışık tutuyor. Radikal arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişikliklerini nüfus dinamikleriyle ilişkilendirerek analiz edeceği projeyle Doç. Dr. Kabadayı, gelecekte yaşanabilecek tarımsal nüfus kaybı ve ormansızlaşmanın öngörülmesine katkı sunacak. Projenin sonuçlarının uluslararası akademik çevrelerle sınırlı kalmayarak Türkiye’de ve Bulgaristan’daki yerel idareler, yetkili bakanlıklar ve AB kuruluşlarıyla da paylaşılmasıyla, araştırmanın etki alanını büyütecek bir sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi hedefleniyor.

Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı ve ERC desteği hakkında

2020 yılında “Termodinamik Limitlere Yakın Çok Düşük Güç Tüketimli ve Geniş Bantlı Spintronik Devreler” projesiyle ERC’den 2,5 milyon avro’luk Başlangıç Fonu alan Koç Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümleri öğretim üyesi Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı da başarısını bu yıl Kavram Kanıtlama Desteği’yle sürdürdü. Dr. Onbaşlı “2B Topolojik Süperiletken Tek Foton Dedektör Aygıtları” (SuperPHOTON) adlı projesiyle, 21. yüzyılın en önemli araştırma alanlarından biri olan son derece hassas yeni kuantum ışık sensörlerini üretmeyi ve ticarileştirmeyi amaçlıyor. Bu yeni sensörler kuantum bilgisayarlar ile kuantum internet teknolojisinin yaygınlaşması için büyük önem taşıyor.