Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde verilen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü” sahiplerini buldu. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yürüttükleri bilimsel çalışmalarla Dr. Cem Soylu, Dr. Seçil Gönültaş ve Dr. Nazlı Kazanoğlu ödüle layık görüldü.

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından başlatılan, Türkiye’de insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamaları ve bu uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü, pandemi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından sahiplerini buldu. Başvurular Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yasemin Kisbu, Prof. Dr. Nazlı Baydar, Prof. Dr. Mehmet Eskin ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mine Göl Güven’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Araştırmacılara ödülleri 19 Şubat’ta Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Direktörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in ev sahipliğinde düzenlenen törenle takdim edildi.

Dr. Cem Soylu, 2020 yılında “Biyopsikososyal Başarılı Yaşlanma Modelinin Sosyoduygusal Seçicilik Kuramı Temelinde Test Edilmesi” isimli çalışmasıyla; Dr. Seçil Gönültaş, 2021’de “Gençlerin Toplumdaki Gücü: Rol Model Müdahale Programı ile Türkiye’deki Gençlerin Sivil Katılımının Teşvik Edilmesi” projesiyle; Dr. Nazlı Kazanoğlu ise 2022 yılında “Türkiye için Alternatif İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Modeli” başlıklı projesiyle ödüle layık görüldü.

Törende konuşan Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, “Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Ödül Programı, 2017 yılından bu yana insan gelişimi alanında toplumsal etki potansiyeli yüksek araştırma projelerini destekledi. Desteklenen araştırmalarda, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve eğitim öne çıktı. Aynı zamanda çocukluk, suçun önlenmesi, yaşlanma, gençlik ve iş-yaşam dengesi konularıyla ödül programımız giderek pekişti. Araştırmacılar, toplumsal gelişmenin temel sorunlarının düğümlendiği bu konularda proje fonunun desteğiyle hem saha hem kuram çalışmaları için gerekli kaynağa kavuştular. En önemlisi, yayınlarıyla yaratıcı ve uygulanabilir çözüm önerileri ortaya koydular. Ödül programımızla desteklenen araştırmaların bulgularının kamusal politika ve uygulamalar için katkı sunmasını diliyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’nü alan bilim insanlarının listesi:

  • Şebnem Özdemir, “ANKA (Analitik Nedensel Karar Ağacı)”, 2017
  • Miraç Burak Gönültaş, “Cinsel İstismar Amaçlı Çocuk Kaçırma Vakalarında Yaklaşım ve Suç Soruşturmasının Etkinleştirilmesi”, 2017
  • Elif Gül Yılmazlar, “Haksız Tahrik Kurumuna İlişkin Olarak Hakimlerin Karar Alma Süreçlerinin Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Yönünden Değerlendirilmesi”, 2018
  • Mustafa Öztürk, “Temel Eğitimde Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim (SGE) Yetkinliğinin Kazandırılması ve Yaygınlaştırılması”, 2018
  • Şebnem Feriver Gezer, “Sistemsel Düşünme Becerisinin Türkiye’deki Erken Çocukluk Eğitimine Entegrasyonu”, 2019
  • Anıl Özge Üstünel, “Kadın Kimliğinin Toplumsal ve Gelişimsel İnşası”, 2019
  • Cem Soylu, “Biyopsikososyal Başarılı Yaşlanma Modelinin Sosyoduygusal Seçicilik Kuramı Temelinde Test Edilmesi”, 2020
  • Seçil Gönültaş, “Gençlerin Toplumdaki Gücü: Rol Model Müdahale Programı ile Türkiye’deki Gençlerin Sivil Katılımının Teşvik Edilmesi, 2021,
  • Nazlı Kazanoğlu “Türkiye için Alternatif İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Modeli”, 2022

Ayrıntılı bilgi: https://kockam.ku.edu.tr/arastirma/arastirma-odulleri-ve-projeler/

 


Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı hakkında

TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi ve Bilim Akademisi üyesi olan Çiğdem Kağıtçıbaşı (1940-2017) AÇEV’in kurucuları arasındadır. Çiğdem Kağıtçıbaşı, International Association for Cross-Cultural Psychology’nin başkanlığı ve üyeliği, International Social Science Council ve International Union of Psychological Science’ın başkan yardımcılığı görevlerini de üstlendi. Kağıtçıbaşı, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. Bu ödüllerin arasında Amerikan Psikoloji Derneği’nin Uluslararası Psikolojinin Gelişmesine Seçkin Katkı Ödülü, Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu ve Amerikan Psikoloji Kuruluşu’nun Uluslararası Psikolojinin Gelişimine Üstün Katkı Ödülü, Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Derneği’nin Psikoloji Biliminin Uluslararası Gelişimine Katkı Ödülü, Avrupa Gelişim Psikolojisi Derneği’nin Seçkin Bilimsel Katkı Ödülü yer alıyor. Kağıtçıbaşı, çalışmalarında teorik ve uygulamalı araştırmalar, sosyo-kültürel bağlamda insan gelişimi, eğitim, kadın ve aile konuları üzerine odaklandı. Kağıtçıbaşı’nın çoğu yurt dışında basılmış 33 kitabı ve 222 makalesi bulunuyor.