Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Göç Araştırmaları Merkezi (MiReKoc) Direktörü Prof. Dr. Ahmet İçduygu ve ekibi, “Kent ve Göç Çalışmalarını Birbirine Bağlama” projesi için Avrupa Komisyonu’ndan 1,4 milyon avroluk fon desteği aldı. Proje, Koç Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yapacağı ikinci Twinning Aksiyonu desteği alan proje olarak da öne çıkıyor.

“Bridging the Migration and Urban Studies Nexus BROAD-ER” (Kent ve Göç Çalışmalarını Birbirine Bağlamak) projesi, dünya nüfusunun yaşamak için hızla kentlere kaydığı bir dönemde oldukça önemli bir konuyu ele alarak kent ve göç çalışmalarına odaklanıyor. 1 Kasım’da başlayacak ve üç yıl sürecek olan projede, Koç Üniversitesi konsorsiyum koordinatörü olarak görev yapacak. Avrupa Birliği Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi-Eşleştirme (Twinning) Programı kapsamındaki bu yeni hibe çerçevesinde, MiReKoc, Avrupa’nın önde gelen iki kurumu olan İspanya’dan Pompeu Fabra Üniversitesi GRITIM (Göçmenlik Üzerine Disiplinler Arası Araştırma Grubu) ve Hollanda’dan Amsterdam Üniversitesi ile eşleşecek. Bu fonla proje ekibi, kent ve göç çalışmaları arasında disiplinlerarası araştırma ve eğitimi teşvik ederek Avrupa Araştırma Alanı içinde önemli bir araştırma açığını kapatmak için çalışacak ve aynı zamanda göç ve kent çalışmalarında Türkiye’de yenilikçi araştırma kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunacak.

Kent ve göç teması altında ulusal ve uluslararası faaliyetler yürütecek olan MiReKoc ekibi, eşleştiği iki Avrupa kurumuyla birlikte araştırma profilini geliştirmeyi, bilim ve yenilik kapasitesini artıracak ve merkezler arası aktif iş birliği ağları oluşturacak. Bu kapsamda kurumların yer aldığı üç şehir özelinde (İstanbul, Barselona ve Amsterdam) araştırmalar karşılaştırmalı ve disiplinlerarası olarak gerçekleşecek; öğrenci ve akademisyen değişim programları; yenilikçi eğitim metotları, proje çıktıları ve düzenlenecek eğitim, çalıştay ve seminerlerle oldukça interaktif ve etkin bir projeyi uluslararası aktörlerle birlikte eyleme koyacak.

Twinning Programı

Avrupa Birliği Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi – Eşleştirme (Twinning) Programı, Çerçeve Programlarına düşük katılım gösteren, diğer ülkelere göre düşük araştırma ve yenilik performansı sergileyen ülkelerin (widening ülkeleri) ekonomik büyümesine ve rekabet gücüne ivme kazandırmayı hedefliyor. Performansı daha düşük ülkelerin performansının artırılması, Ar-Ge ve yenilik sistemlerinin geliştirilmesi, ulusal fonların/diğer AB fonlarının bu yönde aktive edilmesi ve uyum içerisinde kullanılabilmesi alanın ana hedefleri ve faydaları arasında gösterilebilir. Bu da daha güçlü olan ve daha yüksek araştırma ve yenilik performansı sergileyen paydaşlar ile widening ülkelerinde bulunan paydaşlar arasında araştırma kapasitesi ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmaya yönelik aktif iş birliği ağları oluşturulması ile mümkün oluyor. Özellikle son husus kapsamında, projenin Koç Üniversitesi’ne sağlayacağı kapasite artırımı, bilgi ve birikim, Koç Üniversitesi ve MiReKoc’un ileriye yönelik hibe destek programlarına daha aktif ve etkin olarak katılmasını mümkün kılacaktır.