Anadolu Bursiyerleri Programı dahilinde bursiyer öğrenciler; öğretim ücretinin tamamından muaf olarak, yurtlarda 3-4-5 kişilik odalarda ücretsiz konaklamaya, öğretim süresince ders kitabı giderlerinin karşılanmasına ve her eğitim yılında 10 ay süreyle aylık cep harçlığı edinmeye hak kazanırlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında verilen burslar karşılıksız olup normal eğitim süresince devam eder. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır. Çift Anadal yapan öğrenciler için Hazırlık Programı artı beş yıldır. Anadolu Bursiyeri olan öğrenciler Tıp Fakültesi’nde öğrenim görüyorlar ise Hazırlık Programı süresi artı altı yıl burstan faydalanırlar. YÖK yönetmeliği gereği Yabancı Dil Hazırlık Programı’nın süresi iki yıl ile kısıtlıdır. Hazırlık ve lisans eğitimi süresince derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Ancak YÖK tarafından belirlenen kurallar gereği, uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre zarfında öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak üniversitemize yerleşen öğrencilerden kampüsümüzün tüm imkânlarını değerlendirmek üzere üniversitenin yurtlarında konaklamaları, disiplin cezaları gerektiren davranışlardan uzak durmaları ve akademik sorumluluklarının bilincinde olmaları beklenir.