Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun (KUSIF) liderliğinde yürütülecek olan Sosyal Girişim İstanbul Projesi başlıyor. Proje, sosyal girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurarak iş birliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. KUSIF’ın diğer öne çıkan faaliyeti ise Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması’nın yürütücülüğünü üstlenmesi.

Sosyal Girişim İstanbul Projesi: İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimleri hedefleyen ve sosyal girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurarak iş birliklerini geliştirmeyi amaçlayan Sosyal Girişim İstanbul Projesi; projenin en önemli ayaklarından olan PartnerUp Hızlandırma Programı ile eş zamanlı olarak online bir etkinlik ile başlıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Sosyal Girişim İstanbul Projesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) liderliğinde, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (Impact Hub İstanbul) ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığında yürütülüyor. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı ise tüm ortaklarıyla projeye destekçi olarak katkı sağlıyor. Proje ile sosyal girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarının görüşleri ve deneyimleri dikkate alınarak sosyal girişimcilik alanında Türkiye’ye özgü bir sosyal etki raporlama standartlarının oluşturulması planlanıyor. Ayrıca proje boyunca iki döngü halinde gerçekleştirilecek ve her döngüsü toplam 5 ay sürecek olan PartnerUp Hızlandırma Programı ile sosyal girişimler, özel sektör kuruluşlarıyla etki yaratan iş birliklerine alan açma imkânı yakalıyor.

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması, Dünya Bankası’nın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş İllerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKaS) ve Ev Sahibi Topluluklar için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) adına; ağ ortaklarından KUSIF yürütücülüğünde, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Impact Hub İstanbul, Impact Hub Ankara ve İstasyonTEDÜ iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

2022 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan araştırma, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini haritalandırarak ülke bağlamına özgü politika önerileri geliştirmeyi ve sosyo-ekonomik kalkınma için sosyal girişimciliğin önemini gösteren kanıtlar sunmayı hedefliyor. Yerel çalıştaylar ve odak grup çalışmalarında elde edilen bulgular, paralel olarak yürütülecek saha anketinden ve Avrupa Sosyal Girişim İzleme (European Social Enterprise Monitor) anketinden gelecek verilerle birleştirilerek, kamuoyuna açık bir sonuç raporu oluşturulacak. Şimdiye kadar araştırma kapsamında Adana, İzmir, Kayseri, Gaziantep gibi 10 farklı şehirde çalıştaylar gerçekleştirildi.

Süreç hakkında bilgi sahibi olmak için sosyalgirisimcilikagi.org web sitesini, TSGA ve @secopturkiye sosyal medya hesaplarını takipte kalın.