Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği misyonuyla 2011 yılında hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri Programı, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisi adaylarını Koç Üniversitesi çatısı altında hak ettiği eğitim imkanları ile buluşturuyor.

Ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde, kısıtlı eğitim imkanlarıyla üniversiteye hazırlanarak, yerleştirme sınavında başarılı olduğu halde Koç Üniversiesi’nde burslu eğitim görme hakkı elde edemeyen bursiyer adaylarına ikinci bir fırsat sunan Anadolu Bursiyerleri Programı, bugün diğer yüksek öğrenim kurumlarında da benzer uygulamaların başlamasına öncülük ediyor.

İlk yılında 6 kurumsal bağışçının katkılarıyla 14 öğrenciye destek vererek başlayan programdan yararlanan bursiyerlerin sayısı bugün 1445’e ulaştı. 300’e yakın bağışçı kurum ve 1500’den fazla şahsi bağışçının destekleriyle her geçen yıl büyüyen Anadolu Bursiyerleri Programı, geniş bir paydaş kitlesini bir araya getirerek üniversite-sanayi ve yüksek öğrenim-orta öğrenim iş birliklerini yeni bir boyuta taşıdı.

Anadolu Bursiyerleri Programı her yıl önemli çapta büyüme gösterirken, programa duyulan ilgi de aynı oranda artış kaydediyor. 2023 yılında Türkiye’nin tüm illerinden toplam 6500’den fazla başvuru alan program, bugüne kadar 81 ilimizden öğrencilerin hayatına dokundu ve toplam 300’ün üzerinde mezun verdi. Mezunların çoğu kariyerlerine ülkemizin önde gelen kurumlarında ve uluslararası firmalarda başlarken, diğerleri ise dünyanın en iyi üniversitelerinde akademik kariyerlerine devam ediyorlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak Koç Üniveresitesi’nden mezun olan öğrencilerin, nitelikli eğitime erişim için hayırseverliğin önemini bizzat deneyimlemiş bursiyerler olarak topluma fayda sağlayan ve gelecekte başka öğrencilere de aynı imkanları sunmayı amaçlayan bireyler olarak yetiştiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz.