Koç Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2021 yılında ilk kez programa vakıf üniversitelerinin de dahil edilmesiyle “Araştırma Üniversitesi” olarak belirlenen üç vakıf üniversitesinden biri olarak tanındı.

Koç Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi aracılığıyla “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İş Birliği” başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirilme neticesinde bu programa dahil edildi. Gerek öğretim üyelerinin aldığı ulusal ve uluslararası ödüller, gerekse Avrupa Komisyonu’nun Ufuk 2020 Programı’nı Türk üniversiteleri arasında en büyük bütçe payı (%25) ile birinci sırada bitirmesi, Türkiye’de alınmış her biri 1,5 ile 2,5 milyon euro bütçeli, 30 ERC projesinin 18’ine ev sahipliği yapması Koç Üniversitesi’nin araştırmadaki öncü konumunu destekliyor.

Bu program kapsamında üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel devlet destekleri sunulacağı gibi ek kadro tahsisi, yurtdışı doktora eğitimi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı – 1004 Programı” çağrılarında öncelik, performansı en yüksek araştırma üniversitelerine ilave araştırma ödeneği gibi birçok imtiyaz, fayda ve avantaj sağlanacak.