Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri, çok değerli çalışmaları ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası arenada ödüllere layık görülmeye, Türkiye ve Avrupa’nın en saygın fonlarıyla desteklenmeye ve prestijli üyeliklere seçilmeye devam ediyorlar.

TÜBİTAK Teşvik Ödülü – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış genç bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nün sahibi oldu. Elektronik, mikro ve nanoteknolojiler, elektromanyetik, optik ve fotonik alanlarında çok başarılı çalışmalara imza atan Dr. Öğr. Üyesi Onbaşlı’nın ödülü ile Koç Üniversitesi, ülkemizde bu ödüle en fazla layık görülen üniversite olma unvanını korudu.

ODTÜ Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı, araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara verilen ODTÜ Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’nün sahibi oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Onbaşlı elektronik, mikro ve nanoteknolojiler, elektromanyetik, optik ve fotonik alanlarında başarılı çalışmalara imza atıyor.

TÜBA-GEBİP Ödülü – Dr. Öğr. Üyesi Sedef Turper Alışık ve Dr. Öğr. Üyesi Safacan Kölemen

Bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen TÜBA-GEBİP Ödülü’nün 2022 sahipleri Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sedef Turper Alışık ve Kimya Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Safacan Kölemen oldu. Siyasal yaklaşımlar ve göç çalışmaları üzerine çalışan Dr. Sedef Turper Alışık, göçmenlerin toplumsal uyumuna ilişkin etkili politikaların yanı sıra, akademik çıktıların geliştirilmesine de katkıda bulunuyor. Çalışmaları organik kimya, ilaç kimyası ve kimyasal biyoloji alanlarının kesişiminde bulunan Dr. Safacan Kölemen ise kanser tedavisine yönelik ilaç adaylarının ve biyo-görüntüleme çalışmaları için moleküler sensörlerin geliştirilmesini amaçlıyor.

BAGEP Ödülü – Doç. Dr. Aykut Coşkun, Doç. Dr. Erkan Kalafat, Doç. Dr. Tuba Mutluer

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden Doç. Dr. Aykut Coşkun, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Erkan Kalafat ve Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Tuba Mutluer, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’na (BAGEP) layık görüldü. Bu üç ödülle Koç Üniversitesi, programın başlangıcından bu yana en yüksek sayıda ödüle sahip olan lider kurum unvanını sürdürüyor. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden Doç. Dr. Aykut Coşkun, gıda ve kentsel hareketlilik alanlarında sürdürülebilir tüketim pratiklerini özendiren dijital çözümler geliştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Tuba Mutluer, kronik hastalıkları olan çocukların ruh sağlığı sorunlarını nörobilimsel bir zeminde anlamayı, bu sorunları iyileştirmeye yönelik yenilikçi müdahaleler geliştirmeyi, bu müdahalelerin etkinliklerini fizyolojik biyo-belirteçler aracılığıyla ölçmeyi ve çok boyutlu veriler ile makine öğrenmesi temelli sınıflandırmalar yapmayı hedefliyor. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Erkan Kalafat, gebeliğin hipertansif hastalıklarının gelişmesinde plasenta ve kardiyovasküler sistemin rolünü araştırıyor ve implantasyon başarısızlığı, fetal büyüme gelişme geriliği gibi birçok konuda bireysel risk tahmin modellerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

18.Kadir Has Ödülleri Dünyada Sürdürülebilir Ekonomi Alanında Üstün Başarı Ödülü – Prof. Dr. Ziya Öniş

Kalkınmacı devlet ve küresel politik ekonomi, kalkınmanın ekonomi politiği, küreselleşmenin ve demokrasinin geleceği, yükselen güçlerin karşılaştırmalı politik ekonomisi ile Avrupa ve Türkiye politikaları konuları üzerine yaratıcı ve çığır açıcı çalışmaları, bu konular üzerine sunduğu özgün dersler ve titiz eğitmenliğinden dolayı Prof. Dr. Ziya Öniş, Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılının 18. Kadir Has Ödülleri Dünyada Sürdürülebilir Ekonomi Alanında Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Ufuk Avrupa Programı Fonu – Dr. Öğr. Üyesi Aslı E. Mert

Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Aslı E. Mert, Ufuk Avrupa Programı kapsamında “Araştırma ve İnovasyon Kurumlarını Eşleştirerek Kapsayıcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planlarının Tasarlanması ve Uygulanması” projesi ortaklarından biri olarak desteklenmeye hak kazandı. Çalışmaya dahil olan kurumların yenilikçi aksiyonları ortaklaşa tasarlayarak, uygulayarak ve değerlendirerek kurumsal değişimin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Geliştirici çalışmalar ve eğitim programları aracılığıyla da bu konuda daha az deneyimli kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği planlarının minimum beklentilerin ötesinde geliştirmesi hedefleniyor. Koç Üniversitesi ve proje koordinatörü Dublin Üniversitesi ile toplam 10 kurumun ortak olduğu, 24 ay sürecek projenin bütçesi yaklaşık 1 milyon Avro.

MEDNIGHT 2023 Bilim Takımı Üyeliği – Prof. Dr. Seda Keskin Avcı

Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı kapsamında düzenlenen Akdeniz Araştırmacıları Gecesi-MEDNIGHT’ın 2023 Bilim Takımı üyeleri belli oldu. Gelecek için bilim, teknoloji, sağlık, iklim değişimi ve deniz bilimleri konularında özellikle Akdeniz havzasında yaşayan kadın araştırmacıları desteklemek ve kız çocuklarının bilime ilgilerini teşvik etmek amacıyla başlatılan programın bu yılki Akdeniz Bilim Takımı üyelerinden biri de Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Seda Keskin Avcı oldu.

Alexander von Humboldt Vakfı Humboldt Araştırma Ödülü – Prof. Dr. Demircan Canadinç

Makine Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Demircan Canadinç, metalik malzemelerin çok ölçekli deneysel ve hesaplamalı yöntemlerle karakterize edilmesi, yapay zekâyla mikroyapı ve alaşım tasarlanması, metallerin monoton ve çevrimsel yükler altında performanslarının iyileştirilmesi ve metalik biyomedikal malzeme tasarımı alanlarındaki çalışmaları için Alexander von Humboldt Vakfı’nın Humboldt Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Prof. Dr. Canadinç geçtiğimiz Şubat ayının başından beri Leibniz Üniversitesi Malzeme Enstitüsü’nde yeni nesil implant malzemesi olarak Niobium Zirconium (NbZr) bazlı alaşım ve mikro yapısının yapay zekâ ve diğer hesaplamalı tekniklerle tasarlanması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede kontrollü biçimde antibiyotik salımı yapan bir diş implant tasarımına uygun malzemelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Alexander von Humboldt Georg Forster Araştırma Bursu – Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Arslan

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Arslan, deneyimli araştırmacılara verilen Alexander von Hummboldt Georg Forster araştırma bursuna layık görüldü. Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Arslan, Georg Forster Araştırma bursuna layık bulunan kitap projesinde Malta, İskenderiye, İspanya, Cezayir, İstanbul ve Kıbrıs gibi Akdeniz’in farklı şehir, ülke ve bölgeleri hakkında Arapça, Fransızca, Osmanlıca ve Maltaca gibi farklı dillerde yazılmış edebi eserleri inceleyerek Akdeniz’in tarihini yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Böylece edebiyat eserlerini analiz ederek, 19. yüzyılda belirlenmiş olan jeopolitik ve kültürel sınırların ötesine bakarak yeniden değerlendirmeyi hedefliyor.

IEEE Onur Üyeliği – Doç. Dr. Ertuğrul Başar

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Onur Üyesi seçildi. Her yıl sınırlı sayıda üyesine ilgili alanlardaki olağanüstü katkıları neticesinde verilen IEEE’nin en yüksek ve prestijli derecesine hak kazanan Dr. Başar, gelecek nesil telsiz iletişim ağlarının tasarımına yönelik katkılarından ötürü Türkiye’nin en genç IEEE Onur Üyelerinden biri oldu.