Koç Üniversitesi, Türkiye’nin “Ufuk Avrupa” programına resmi katılımı nedeniyle TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde 21 Mart’ta gerçekleştirilen açılış etkinliğinde En Başarılı Kurum Ödülü’ne layık görüldü.

 

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortak finanse edilen, yürütücüsü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen etkinlik, “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında hayata geçirildi. İstanbul’da hibrit katılımla gerçekleştirilen törende Koç Üniversitesi bu ödüle, Ufuk 2020 kapsamında hayata geçirdiği 52 proje ile Türkiye’deki üniversiteler arasında en fazla sayıda proje üreten ve toplamda 23,8 milyon avro ile en yüksek fon desteğini alan üniversite olması nedeniyle layık görüldü. Bu genel başarının ötesinde, Koç Üniversitesi akademisyenlerince yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından toplamda 6 milyon avro ile fonlanan üç proje de en başarılı projeler arasında ödüle layık bulundu.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Avrupa Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel’in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır ve Avrupa Komisyonu Araştırma ve Inovasyondan Sorumlu Direktör Yardımcısı Signe Ratso’nun da hazır bulunduğu törende, Koç Üniversitesi adına En Başarılı Kurum Ödülü’nü Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Barış Akan aldı.

 

Ufuk Avrupa hakkında

AB’ye üye ve üye adayı ülkeler arasında ortak bir bilim-teknoloji politikasının oluşturulması fikriyle Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek üzere kurulmuş özel fonlama mekanizması kapsamında AB Çerçeve Programları hayata geçirilmişti. 2021 yılı itibarıyla ise 2021-2027 dönemini kapsayan 9 Çerçeve Programı olan ve “Ufuk Avrupa” olarak adlandırılan programa geçiş yapıldı. Ufuk Avrupa Programı’nın ulusal koordinasyon görevini TÜBİTAK üstlendi.

 

Ödüle layık görülen projeler

Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi Projesi: En Başarılı Proje Ödülü’ne layık görülen projelerden ilki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Solaroğlu liderliğinde yürütülen Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi Projesi (TIREX – Koç University Transplant Immunology Research Centre of Excellence). Proje, Ufuk 2020 Programı Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı (ERA-Chairs) çağrısında, Avrupa Komisyonu tarafından 2,5 milyon avro ile fonlanmaya hak kazanmıştı. Türkiye’den bu desteğe layık görülen ilk üniversite olan Koç Üniversitesi bu projeyle organ nakli immünolojisi araştırmaları için bir mükemmeliyet merkezi kurmayı amaçlıyor.

https://kutirex.ku.edu.tr/

 

SparCity Projesi: Koç Üniversitesi’nden ödüle layık bulunan ikinci proje ise, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Didem Unat liderliğinde yürütülen SparCity. Avrupa Komisyonu’ndan tam puan alan 2,6 milyon avro bütçeli SparCity altı ortaklı bir proje. Koç Üniversitesi’nden Dr. Unat tarafından yürütülen konsorsiyumda Norveç’ten Simula Araştırma Laboratuvarı ve GraphCore Inc., Portekiz’den INESC-ID, Almanya’dan LMU Münih ve Türkiye’den Sabancı Üniversitesi yer alıyor. SparCity projesi, gelişmekte olan donanım platformlarında seyrek hesaplamalar için tutarlı bir yenilikçi algoritma ve araç koleksiyonu sunmayı amaçlıyor.

http://sparcity.eu/

 

“Geleceği İnşa Etmek: Türkiye’de Hesaplamalı ve Sayısal Sosyal Bilimlerde Mükemmelleşme” projesi: Koç Üniversitesi’nde yürütülen ve en başarılı projelerden biri olarak seçilen diğer bir proje ise Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Erdem Yörük tarafından yürütülen “Geleceği İnşa Etmek: Türkiye’de Hesaplamalı ve Sayısal Sosyal Bilimlerde Mükemmelleşme” projesi oldu. Avrupa Komisyonu tarafından “Twinning Action” fonu ile 900 bin avro ile fonlanan proje, Türkiye’den bu fonu alabilen ilk proje oldu. Proje kapsamında hesaplamalı sosyal bilimler ve kantitatif sosyal bilimler alanlarında Almanya’da GESIS ve İtalya’da ISI ile eşleştirilen proje yürütücüsü Koç Üniversitesi, hesaplamalı ve niceliksel sosyal bilimler alanlarında öğretim üyeleri, doktora sonrası araştırmacıları, doktora öğrencileri, yüksek lisans ve lisans öğrencilerini yetiştirmeyi amaçlıyor.