Koç Üniversitesi, yönetim bilimleri ve işletme alanında faaliyet gösteren yükseköğrenim kurumlarının kalite değerlendirmesi ve gelişimi amacıyla oluşturulan Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) tarafından yeniden akredite edildi. Koç Üniversitesi, Türkiye’den bu akreditasyonu alan tek akademik kurum olma özelliği taşıyor.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü’nün, yönetim konusunda faaliyet gösteren yükseköğrenim kurumlarına verilen Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) Akreditasyonu beş yıllığına yenilendi. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü, dünyanın önde gelen uluslararası kalite değerlendirme, iyileştirme akreditasyonu olan EQUIS’i ilk olarak 2009 yılında almıştı. Aynı zamanda AMBA ve AACSB akreditasyonları da bulunan Koç Üniversitesi, yenilenen EQUIS akreditasyonuyla birlikte Türkiye’nin “Triple Crown” (Üçlü Akreditasyon) unvanına sahip ilk ve tek akademik kuruluşu olma statüsünü koruyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, “Küresel ve bölgesel ortamdaki tüm belirsizlik ve zorluklara rağmen EQUIS akreditasyonumuzun beş yıllığına yenilenmiş olması üniversitemizin kalite vurgusunu ve eğitim ve araştırma alanındaki son derece başarılı konumunu açıkça gösteriyor.” dedi.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş, EQUIS akreditasyonunun yenilenmesinin, üniversitenin iş modelini doğrulamanın yanı sıra stratejik olarak uluslararasılaşmaya verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıktığının altını çizdi. Bektaş, “Hızla değişen ekonomik ortama sürekli olarak uyarlanmış, her zamankinden daha kaliteli, yenilikçi bir öğrenme deneyimine imkân veren yüksek lisans programlarımız, gelecek mezunlarımıza aynı zamanda olağanüstü uluslararası kariyer imkânları sağlamalarına fırsat vermektedir.” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Avrupa Yönetim Geliştirme Vakfı (EFMD), EQUIS başvurusunda bulunan okulları bağımsız bir akreditasyon kurulu tarafından belli alanlarda uluslararası standartlara göre değerlendirmeye tabi tutuyor. Yönetim, programlar, öğrenciler, öğretim üyeleri, araştırma, uluslararasılaşma, etik, sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi alanları dikkate alan kurul, söz konusu kriterlere sahip olan okullara üç ya da beş yıllık EQUIS akreditasyonu veriyor. Dünyada 44 ülkeden, aralarında Koç Üniversitesi’nin de bulunduğu sadece 207 okul EQUIS akreditasyonuna sahip.

 

Akreditasyonlarla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.

https://gsb.ku.edu.tr/tr/gsb-hakkinda/siralamalar-akreditasyonlar/