Koç Üniversitesi mezunu bağışçılarımızdan Haznedar Durer Refrakterleri’nin CEO’su Salih Erez, Anadolu Bursiyerleri Programı’nın fırsat eşitliği sağlamanın yanı sıra, Anadolu’nun parlak gençlerinin ülkemize katkı sunmalarının önünü açtığını da düşünüyor.

Bir Koç Üniversitesi mezunu olarak Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk duyduğunuz zaman neler hissettiniz? Programımıza destek vermeye nasıl karar verdiniz?

Anadolu Bursiyeleri Programı’ndan Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin sınıf bağış kampanyaları sürecinde haberdar oldum. 2000 yılında mezun olduğum ve gururla kimliğini taşıdığım okuluma bir nebze olsa da geri verme şansı verdiği için, program hakkında daha fazla bilgi edinmek istedim. Konuyu Umran hocamızdan dinledikten sonra, programın kapsayıcılığı, sunduğu fırsat eşitliği ve okulumuza katkılarından etkilenerek destekçisi oldum. Anadolu Bursiyeleri Programı, tüm yönleri çok hassas hesaplanan, hem bursiyer arkadaşlarımızı hem de okulumuzu daha yüksek seviyeye taşıyacağına yüzde yüz ikna olduğum bir proje. Bu programın içinde olmaktan gurur duyuyorum.

 

Siz hem bir mezunumuz olarak Sınıf Bağış Kampanyalarımızı destekliyorsunuz hem de programımıza firmanız Haznedar Durer Refrakterleri vasıtasıyla kurumsal bağış yapıyorsunuz. Şu anda iki Anadolu bursiyerimize destek veriyorsunuz. Bursiyerleriniz ile olan ilişkileriniz süreç başından itibaren nasıl gelişti?

Bursiyerlerimiz Özge ve Ömer Faruk ile ilk günden beri temas halindeyim. İlk senelerde okul içerisinde gerçekleşen buluşmalarımız, son iki senedir pandemi sebebiyle yalnızca telefon üzerinden gerçekleşebildi. İlk zamanlarda ağırlıklı olarak eğitim ve okula adaptasyon üzerine olan konuşmalarımız, sonraki süreçte staj ve benzeri diğer konuları da kapsamaya başladı. Sadece destek verdiğim iki bursiyer arkadaşımız değil, tanıdığım tüm bursiyer arkadaşlarımızın okulumuza ve toplumumuza değerli katkıları olacağına inanıyorum.

Diğer yüksek eğitim kurumlarına örnek teşkil eden ve benzer programların başlatılmasına vesile olan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın ülkemize olan etkisini nasıl değerlendirirsiniz?

Anadolu Bursiyeleri Programı ülkemizin yaygın sorunu olan fırsat eşitsizliğine bir nebze de olsa çare bulmayı hedeflemiş, bu amacını çok kapsayıcı bir şekilde hayata geçiren bir sosyal sorumluluk projesi. Bu ve benzeri programlar hem ülkemizdeki değerli arkadaşlarımıza eğitim hayatlarında fırsat eşitliği sağlıyor hem de bu arkadaşlarımızın mezuniyetleri sonrası ülkemize katkı sunmalarının önünü açıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek vererek sizinle aynı yolda yürüyen diğer mezunlarımıza ve kurumlara buradan bir mesaj iletmek ister misiniz?

Tüm destekçileri teker teker tebrik ederim. Amacına ve başarısına çok inandığım bu programı, mümkün olan tüm zamanlarda çevremize anlatmalı ve destekçi sayısının artmasını sağlamalıyız.