Anadolu Bursiyerleri Programı’yla ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğine duyulan ihtiyacı yakından gözlemliyor, geleceğine heyecanla bakan gençlerimizin hayallerine ortak oluyoruz. Programımız onuncu yılını tamamlarken ülkemizin dört bir yanında birçok ili ziyaret ederek; geleceğine değer katmak isteyen, umut dolu, pek çok parlak öğrenci tanıdık. Gözlerindeki pırıltıları gördük, heyecanlarını hissettik. Kısa sürede bursiyerlerimiz, aileleri ve öğretmenleriyle aramızda güven dolu sıcak bir bağ oluşturduk. Böylece Koç Üniversitesi ailesini Anadolu’nun parlak gençleriyle genişlettik. Üniversitemizin, ülkemizin gelişimine ve eğitime verdiği önemi bir kez daha kanıtladık.

Toplumumuza donanımlı mezunlar kazandırma heyecanıyla çıktığımız bu yolda vizyonumuzu paylaşan bağışçılarımız sayesinde giderek daha çok sayıda öğrenciyi hayal ettikleri geleceğe yakınlaştırıyoruz. İlk yılında 14 öğrenciye destek vererek başlattığımız Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bugün 1445 parlak gence ulaşmış olması bizleri yüreklendiriyor.

Başarılı öğrencilerin hayal ettikleri öğrenim ortamına kavuşmaları ve  ideallerindeki eğitimi alabilmeleri için Anadolu Bursiyerleri Programı adeta bir umut kaynağı oldu. Üniversite giriş sınavında en başarılı yüzde birlik dilim içinde yer alan ve programımıza başvuruda bulunan binlerce bursiyer adayı, ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğine duyulan ihtiyacın altını çizerken Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde nitelikli eğitime erişim imkânını her yıl daha çok sayıda üstün yetenekli ve ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırabilmeyi amaçlıyoruz.

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi olarak bağışçılarımızın bursiyerleriyle ilişkilerinin gelişmesine titizlikle yaklaşıyoruz. Anadolu Bursiyerleri Programı’na katkıda bulunan kuruluşlar ve kişiler destekledikleri Bursiyerleri yakından takip ediyor, kariyer gelişimlerini ilgiyle izliyor, çeşitli vesilelerle onlara kurumlarını ve faaliyet gösterdikleri sektörleri tanıtmaya özen gösteriyorlar. Bursiyerlerimizi bilinçli, çok yönlü, sorumluluk sahibi bireyler olarak toplumumuza kazandırma misyonumuzda bağışçı kurum ve kişilerin programımıza gösterdikleri ilgi ve sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın başarıyla yürütülmesini sağlayan ekip arkadaşlarımla birlikte, geleceğe umutla bakan öğrenci adaylarını ve vizyonumuzu paylaşan hayırsever kurum ve kişileri, genişleyen ailemizin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Zeynep Başak Çivi

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Direktörü