HBR Türkiye ve Koç Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşen “Küresel Sağlığın Yeni Dönemi” etkinliğinde küresel sağlık alanında yaşanan gelişmeler farklı eksenlerde ele alındı. Bu alandaki dönüşümün etkileri hem strateji hem de insan kaynakları perspektifinde incelendi.

Dünyanın en prestijli iş ve yönetim dergisi Harvard Business Review’nun (HBR) Türkiye edisyonundan sorumlu HBR Türkiye ve Koç Üniversitesi’nin iş birliğinde düzenlenen etkinlikte HBR Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan “HBR Perspektifi” başlıklı kısa konuşmasıyla açılış yaptı. TÜSİAD Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı ve Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Emre Eczacıbaşı’nın “Küresel Sağlığa Bütüncül Yaklaşım” başlıklı konuşmasının ardından etkinlik, neOAUVRA, Kurucusu ve CEO’su Tarcan Kiper ve Philips Türkiye Genel Müdürü Gamze Arbak’ın katıldığı “Küresel Sağlık: Riskler ve Fırsatlar” paneli ile devam etti. Etkinlik, Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Direktörü Banu Engür ve Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Küresel Sağlık Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Kayı’nın katıldığı “Küresel Sağlıkta Yetenek Boyutu” paneli sonrasında Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Küresel Sağlık Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sibel Sakarya ve Serdar Turan’ın kapanış konuşmalarıyla son buldu.