Koç Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar, Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir ve Dr. Gonca Ongan, farklı disiplinlerdeki çalışmaları için İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan (İSTKA) toplam 6,1 milyon TL destek almaya hak kazandılar.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar, İSTKA Yenilikçi İstanbul Destek Programı kapsamındaki 3,5 milyon TL’lik destek fonundan “Klinik Tarama ve Tanı Metotlarının Geliştirilmesine Yönelik Süper Çözünürlüklü Görüntüleme Merkezi Kurulması – KUSIM” projesi kapsamında yararlanıyor.

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir, yürüttüğü İstanbul Bölgesi Temizoda Mikro- ve Nano-İşleme Kalkınma Hamlesi (IST-TEK) için aynı programdan 1,6 milyon TL destek fonu almaya hak kazandı.

Dr. Gonca Ongan ise, ISTKA Girişimcilik Destek Programı Mali Destek Programı kapsamında “Sosyal Girişim İstanbul: Sosyal Girişimler için Sosyal Etki Yönetimi Sistemi ve Özel Sektör -Sosyal Girişim İş Birliği Modeli” için 1 milyon TL’lik destek fonuyla projesinde çalışmalarına devam edecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla 2008 yılında kuruldu ve Aralık 2009’dan aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor.