Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nazlı Başak ve Dr. Öğr. Üyesi Hamza Syed “Ağız ve Bağırsak Mikrobiyomu ve Türevleri Metabolitlerin ALS Oluşumunda Farklı Cinsiyetler Üzerinde Etkisi” başlıklı projeleriyle Kanada Sağlık Araştırmaları Enstitüsü/Uluslararası Gelişim Araştırma Merkezi (CIHR/International Development Research Centre) tarafından desteklenmeye hak kazandılar.

ALS, beyin ve beyin sapındaki motor nöronların hasarı ile kendini gösteren ve zamanla ilerleyerek ölümle sonuçlanan, tedavisi olmayan bir beyin hastalığıdır. Yoğun araştırmalara rağmen ALS’nin nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Son yıllarda yayımlanan önemli makaleler, bazı bağırsak mikroorganizmaları ve bunların metabolitlerinin (metabolizma ürünlerinin) ALS’nin gelişiminde rol oynadığını gösteriyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Başak (KUTTAM-NDAL, Suna ve İnan Kıraç Vakfı) ve Dr. Öğr. Üyesi Hamza Syed  (KUTTAM) “Ağız ve Bağırsak Mikrobiyomu ve Türevleri Metabolitlerin ALS Oluşumunda Farklı Cinsiyetler Üzerinde Etkisi” başlıklı projelerinde ALS’nin gelişiminde rol oynadığı düşünülen bağırsak mikroorganizmaları ve bunların türevleri olan metabolik ürünlerin, olası biyobelirteçler ve hasarlı mikrobiyomdaki (mide-bağırsak sistemindeki mikroorganizmaların tümü) değişken tedavi hedefleri olarak rollerini araştırıyorlar. Projenin hedefi, ALS ile mikrobiyom etkileşiminin ilişkisini daha iyi anlayabilmek için çokuluslu bir iş birliğinin kurulması.