Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Güney, sürücüsüz araçların gerçek dünyada karşılaşabilecekleri belirsizlikleri daha etkili bir şekilde yönetmesi üzerine çalıştığı “ENSURE: Muhtemel Akıbetler Rehberliğiyle Kazaları Önleyen Tahminler” isimli projesiyle Avrupa’nın en prestijli bilimsel araştırma desteklerini sağlayan Avrupa Araştırma Konseyi’nden (ERC) Başlangıç Desteği almaya hak kazandı.

ENSURE projesi, otonom aracın gerçek dünyanın dinamiklerini kesintiye uğramadan öğrenmeye devam etmesini ve karar alırken hem kendi hatalarını hem de onu çevreleyen nadir olasılıkları göz önünde bulundurmasını hedefliyor. Otonom aracın hareket ederken hangi olasılıkları düşünerek karar verdiğini görmek, bu teknolojinin güvenilirliğini ve insanlar tarafından anlaşılabilirliğini artırarak bu alandaki kritik bir eksikliğe çözüm olacak.

ENSURE, sürücüsüz aracın gerçek dünyada var olan ihtimalleri doğru şekilde hesaplamasını sağlayacak bir “dünya modeli” üzerine kurulu. Bu alandaki mevcut çözümler, gelecek senaryolarının ayrıntılı şekilde hesaplandığı planlar ortaya koymaktansa, anlık çözümler sergiliyor. Ciddi bir güvenlik sorununu da beraberinde getiren bu durum, otonom araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri. Dr. Güney’in projesi, yalnızca dış dünyadaki olasılıkları değil, aracın kendi sistemindeki hataları da kontrol altına almayı hedefliyor. Önerilen yöntem, henüz hesaplanmamış, çözümün sınırlarını aşabilecek örneğin aracın önüne bir yabani hayvanın atlaması gibi tehlikeli durumlarda ise aracın kontrolü hızlıca sürücüye bırakmasını sağlıyor. Böylece aracın başa çıkamayacağını öngördüğü olası durumlarda kontrol yeniden insana geçiyor. Henüz olgunlaşmamış mevcut çözümlerle büyük tehlike oluşturabilecek sürücüsüz araçların ticari potansiyelinden çok, insan güvenliğini önceliklendiren proje, beş yıl devam edecek ve Koç Üniversitesi’nde Dr. Güney ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek.

ENSURE’a 1,5 milyon avro ERC desteği

ERC’nin Başlangıç Desteği doktora sonrası 2-7 yıllık deneyimi bulunan ve bilimsel çalışmaları büyük umut vadeden araştırmacıların bağımsız araştırma projeleri için veriliyor. Akademik çalışmalarını Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürüten Dr. Güney’in projesi; erişilebilirlik, yakıt verimliliği, zamandan tasarruf, ekoloji gibi birçok alana fayda sağlama potansiyeli olan sürücüsüz araçların geleceği için ümit vadediyor. Bu yıl 2.696 başvuru arasından seçilen 400 projeden biri olan ENSURE, ERC tarafından 1,5 milyon avro desteğe layık görüldü.

Türkiye’ye gelen 49 ERC desteğinin 27’si Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor. Bunların 19’u ana proje desteği, 8’i ise ticarileştirme amaçlı ek ERC desteği olan kavram kanıtlama desteği aldı. Bugüne değin Koç Üniversitesi bünyesinde ERC desteği alan projelerin 17’si mühendislik, 7’si sosyal bilimler ve 3’ü de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki araştırmalardan oluşuyor.

Ayrıntılı bilgi almak için tıklayın