• Başvuru Formu (İnternet sayfası üzerinden doldurulacaktır, form açıldığında linki/bağlantısı buradan paylaşılacaktır.)
  • Ortaöğretim başarısını gösterir belge (9. Sınıftan itibaren 2023 Güz dönemini kapsayacak transkript)
  • 2 adet referans mektubu (Mektuplarda biri rehber öğretmen, müdür ya da müdür yardımcısından; diğeri bir branş öğretmeni tarafından yazılmalı, referans alınacak öğretmenlerin bilgileri başvuru formundaki ilgili bölüme yazılmalıdır. Bu işlem sonunda öğretmenlere bir e-posta gider, öğretmenler bu e-postadaki link ile ulaşabilecekleri referans mektubu şablonunu doldurup kaydeder. Mektuplar mezun olunan lisedeki öğretmenlerden alınmalıdır. 12. sınıfta Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş yapan öğrencilerin referans mektuplarını eski liselerindeki öğretmenlerinden almalıdır.)
  • Ortaöğretimi ücretli bir lisede burslu olarak okuyan öğrenciler için burs veren tarafından hazırlanmış burs kapsamına ve süresine ilişkin belge
  • Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir./18 yaşını doldurmamış kişiler bu belgeden muaftır.)
  • T.C. kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotoğrafı ve tüm aile fertlerinin gösterildiği “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” (E-devletten alınabilir.)
  • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İş yerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar için ise SGK’den gelirsizlik belgesi, tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi, kira sözleşmesi fotokopisi ve diğer gelirleri gösteren belgeler.)
  • E-Devlet’in http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir web adresinden anne-baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz malvarlığını (liste, detay, hisse sayfaları), araç bilgisi ve gelir durumunu gösterir detaylı döküm başvuruyla birlikte ibraz edilmelidir. Geçimi ebeveynleri dışında biri tarafından sağlananlar, geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini başvurusuna eklemelidir.
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne/baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge ve anne/baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.
  • Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 12 saat içinde tüm adayların ilgili puan türündeki başarı sırasını internet başvuru sayfası üzerinden sisteme girmesi, sonuç belgesini ise aynı sayfa üzerinden sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Başvurunuzun değerlendirmeye alınması için buradan ilan edilecek olan son başvuru tarihine kadar başvuru formunu internet sayfası üzerinden eksiksiz şekilde doldurarak, gerekli belgeleri başvuru formu sonundaki ilgili alana yüklemeniz gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeleri indirmek için tıklayınız.