• Başvuru Formu (İnternet sayfası üzerinden doldurulacaktır.)
  • Ortaöğretim başarısını gösterir belge (9. Sınıftan itibaren 2019 Güz dönemini kapsayacak transkript)
  • 2 adet referans mektubu (Mektuplardan ekteki şablon kullanılarak biri rehber öğretmen, diğeri bir branş öğretmeni tarafından yazılmalı, kapalı zarf içinde, yapıştırılan yerin üzeri referans sahibi tarafından imzalanarak gönderilmelidir. Referans Mektubu Şablonu)
  • Ortaöğretimi ücretli bir lisede burslu olarak okuyan öğrenciler için burs veren tarafından hazırlanmış burs kapsamına ve süresine ilişkin belge
  • Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir)
  • T.C. kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisi ve tüm aile fertlerinin gösterildiği “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” (E-devletten alınabilir)
  • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İş yerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar için ise SGK’den gelirsizlik belgesi, tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi, kira sözleşmesi fotokopisi ve diğer gelirleri gösteren belgeler)
  • E-Devlet’in http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir web adresinden anne-baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz malvarlığını (liste, detay, hisse sayfaları), araç bilgisi ve gelir durumunu gösterir detaylı döküm başvuruyla birlikte ibraz edilmelidir. Geçimi ebeveynleri dışında biri tarafından sağlananlar, geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini başvurusuna eklemelidir.
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne/baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge ve anne/baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.
  • Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 12 saat içinde tüm adayların ilgili puan türündeki başarı sırasını internet başvuru sayfası üzerinden sisteme girmesi, sonuç belgesini ise aynı sayfa üzerinden sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Göndereceğiniz belgelerin fotokopileri yeterlidir.  Önemli evrakların (nüfus cüzdanı, tapu, başarı belgesi, madalya vb.) asıllarının tarafımıza gönderilmemesini önemle rica ederiz.

Gönderilen belgelerin fotokopileri alınacağı için süreç sonrası belgeler adaya geri verilmeyecektir.

Başvurunuzu internet sayfası üzerinden, eksiksiz şekilde doldurarak, gerekli evrakların yer alacağı başvuru paketinizi posta yoluyla Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne ulaştırabilirsiniz.

Posta Adresi:

Koç Üniversitesi
Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi
Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul