Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde, yetenekli gençleri ve saygın akademisyenleri bir araya getiren ve disiplinlerarası araştırmaya katkıda bulunan Klinik Araştırma Ünitesi ve Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi kuruldu.

Klinik Araştırma Ünitesi

Klinik Araştırma Ünitesi’nde (Clinical Trials Unit-CTU) şu anda Faz 2, 3, 4 klinik araştırmalar yapılıyor. CTU, klinik araştırmaların tasarımından, etkin ve zamanında tamamlanmasına kadar her adımda ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik desteği sağlıyor. Ünite, etik kurullar tarafından onaylanan hem farmasötik hem de biyomedikal ekipman alanında çok merkezli randomize kontrollü çalışmaların yönetimi için tasarlandı. Klinik çalışmaların koordinasyonu konusunda uzmanlığa sahip olan CTU ekibi, klinik araştırmanın tüm aşamalarında destek sunuyor ve çalışmaların ulusal ve uluslararası yasal ve düzenleyici gerekliliklere, Good Clinical Practice Guidelines (GCP), International Conference on Harmonization (ICH) ve Declaration of Helsinki’ye uyulmasını sağlıyor.

Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi

Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk yüksek riskli ilaç araştırma merkezi olan Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi (Phase 1 Clinical Trial Center- CTC) ise, faaliyetlerine 6 Kasım 2019’da başladı. CTC’nin kendine ait kalite ve denetim sistemi, yedi adet tek kişilik gönüllü odası, laboratuvar/ilaç hazırlama alanı, eczane, dinlenme ve yemek alanları, personel odaları ve arşivi bulunuyor.

Hem CTU hem de CTC, modern standartlara uygun olarak fiziksel altyapının ötesinde araştırmacılara her türlü uzmanlık, danışmanlık ve destek sağlama misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde farklı disiplinlerden araştırmacılarla en yüksek kalitede klinik araştırmalara imza atacak uzmanlardan oluşan bir ağ oluşturmayı hedefliyor.