Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı (Koç University Gender Equality Plan – KUGEP) detaylı çalışmalar sonunda 22 Temmuz’da yapılan Akademik Kurul onayıyla yürürlüğe girdi. KUGEP, Koç Üniversitesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı iyi politika ve uygulamalarının pekişmesi, izlenmesi ve sistematik biçimde ilerletilmesi için tüm üniversite ekosistemine imkân sunacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği planları, AB Ufuk Avrupa kapsamındaki tüm araştırma ve yenilikçilik programlarına katılımın zorunlu koşulu haline dönüştü. Bu planlar ile kurumlardan kurumsal liderlik ve karar alma süreçlerinde, istihdam ve kariyer desteği politikalarında, araştırma ve ders vermede toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere çeşitli kurumsal mekanizmalar geliştirmeleri bekleniyor.

Koç Üniversitesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı iyi politika ve uygulamalarının pekişmesi, izlenmesi ve sistematik biçimde ilerletilmesi için tüm üniversite ekosistemine bir imkân sunacak olan KUGEP, bir yandan da bu zorunluluğun yerine getirilmesini de sağlayacak.

Cinsiyet Eşitliği Ofisi

Üniversitenin cinsiyet eşitliği alanında ilerlemesinin takip ve koordinasyonu ile KUGEP kapsamındaki projelerin hayata geçirilmesi için Rektörlük bünyesinde Cinsiyet Eşitliği Ofisi oluşturuldu. Ülkemizde alanında bir ilk olan bu ofis ile birlikte Koç Üniversitesi, uluslararasılaşma ve evrensel bilime katkı sağlayan bir mükemmeliyet merkezi olma hedeflerinde ileriye doğru büyük bir adım daha atmış oluyor.

KUGEP, Koç Üniversitesi’nin gelişen yapısı ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak gelişecek dinamik bir yapıdır. Bu anlamda, KUGEP ve bu kapsamdaki girişim ve projeler gündemin giderek daha büyük bir parçası olacak.