Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Covid-19 salgını sürecinde hemşirelere ve sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 17 Haziran-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında bir webinar serisi düzenledi.

Covid-19 Webinar Serisi’nde fakülte üyeleri, katılımcılarla kendi uzmanlık alanlarında bilgiler paylaştılar. Webinar’larda ele alınan konu başlıkları arasında; “Covid-19 ve Halk Sağlığında Yeni Normal Dönemi: Yeterince hazır mıyız? Hazır olmak için neler yapmalıyız?”, “Kriz döneminde Etkin Ekip Çalışması”, “Psikolojik İlk Yardım”, “Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi”, “Salgın Sürecinde Çocuklarda Ev Kazalarının Önlenmesi”, “Pandemi Süreci ve Hastanede Aktif Hizmet Veren Hemşireler Üzerine Etkisi”, “Dünya’da ve Türkiye’de Gebelik ve Covid -19”, “Hemşirelik ve Polyvagal Teori”, “Mindfulness’in Sinir Sistemi Üzerindeki Etkisi”, “Salgın Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliğinde Değişenler, Değişmeyenler ve Değişecekler”, “Covid -19’un Gizli Mağdurları Çocuklar” yer aldı.