Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan’ın “Yeni Nesil İçin Liderlik” kitabı yayımlandı. Kitap, güç kültüründen güçlendirme kültürüne dönüşümü gerçekleştirmek için her kurumda uygulanabilecek bir model sunuyor.

Koç Üniversitesi Psikoloji ve İşletme bölümlerinde öğretim üyesi olan, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında profesör olarak görev yapan Zeynep Aycan’ın kaleme aldığı kitap, Türkiye gibi geleneksel yönetim tarzının baskın olduğu ülkelerde, liderlik türünün “güç kültürü” kodlarıyla örülü olmasına rağmen günümüz koşullarında özellikle yeni neslin taleplerine cevap veremediğine dikkat çekiyor. Güç kültüründen güçlendirme kültürüne dönüşümle bireyler, otoriteden ve başarısızlıktan korkmaksızın, “anlam”ını bildikleri ve buna inandıkları işleri, kendilerini psikolojik olarak güvende hissettikleri, keyifli ortamlarda yaparak liderlik sorumluluğunu paylaşma fırsatını elde edecekler.