Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM), UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan İstanbul Surları’nı dijital bir platforma aktarıyor. İnteraktif haritalar, makaleler ve fotoğraflarla surların güncel durumunu yansıtıyor ve tarihini aydınlatıyor.

Tarihi Yarımada’yı çevreleyen ve günümüz İstanbul’unun en büyük mimari yapısı olan İstanbul Surları, kentin kültürel mirasının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu önemli mirası belgelemek, ilgili görsel ve yazılı verileri bir araya getirerek surlarla ilgili dijital bir kaynak oluşturmak amacıyla Koç Üniversitesi – Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM), 2017 yılında bir proje başlattı. 45 kişilik uluslararası bir ekiple yürütülen proje kapsamında, interaktif bir harita üzerinde yer alan ve anıtın 6.000’den fazla yeni fotoğrafıyla desteklenen bir mimari envanterle anıtın güncel durumu yansıtıldı. Farklı koleksiyonlarda yer alan yüzlerce eski görsel bir araya getirilerek surların zaman içinde geçirdiği değişimler belgelendi. Surlar üzerinde yer alan yazıtlar, devşirmeler ve bezeme unsurları harita üzerinde aktarılarak anıtın bütüncül bir değerlendirmesi sunuluyor. Anıtın mimarisi, özellikleri ve tarihini aydınlatmaya yönelik güncel araştırma sonuçları, uzmanlar tarafından yazılan bilimsel ve özgün 40’tan fazla makale ile aktarılıyor.