Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan işbirliklerini çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın dijital platformu sosyalgirisimcilikagi.org açıldı.

Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesinin dijital platformu, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini bir araya getiriyor. Türkiye çapında faaliyet gösteren sosyal girişimlerin görünürlüğünü artırmayı, farklı şehirlerdeki sosyal girişimcilerin ve bu alana destek veren kuruluşların tanışıp işbirliği oluşturmasını ve sosyal girişimcilik alanında doğru bilginin yaygınlaştırılmasını amaçlayan dijital platform; ekosistemdeki tüm aktörleri ve sosyal girişimcileri dahil olmaya davet ediyor.

Sosyal girişim nedir?

Sosyal ve çevresel problemlere çözüm geliştirmeyi girişimlerinin var oluşunun odağına koyan sosyal girişimler, sürdürülebilir bir iş modeli geliştirerek ticari faaliyet ile gelir elde ederler. Elde ettikleri kârı tekrar misyonlarına ulaşmaya yönelik faaliyetlere yatıran sosyal girişimler, gelir elde eden ancak kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak sınıflandırılırlar. Sosyal girişimler, problemlere çözüm geliştirerek sosyal etki ve değer yaratırken aynı zamanda iş modelleriyle ekonomik değer de yaratırlar. Avrupa Birliği’nde tüm işletmelerin %10’unu oluşturan sosyal işletmeler, 11 milyon insana istihdam olanağı sağlamaktadır. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi, ülkemizde sosyal girişimcilik bilincinin artırılmasını ve ülkemizdeki sosyal girişimcilerin sayısının artmasını hedeflemektedir.

Dijital platformda öne çıkanlar

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesinin en önemli çıktılarından biri olan sosyalgirisimcilikagi.org dijital platformu, Türkiye’deki sosyal girişimcilik alanına katkı sağlamayı hedefleyen tüm kişi ve kurumların katılımına açık. Platforma kolayca dahil olan üyeler, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın etkinlikleri ve bilgilendirici içeriklerinin yanında, Türkiye çapında bu alanda yapılan aktivite ve içeriklerden ve platformdaki diğer üyelerin faaliyetlerinden, paylaşımlarından haberdar olacaklar. Sosyal girişimcilik alanında referans niteliğindeki içeriklerin yer aldığı sosyalgirisimcilikagi.org üzerinden kurumlar ve kişiler soru sorabilecek ve başka kişi ve kurumların sorularını yanıtlayabilecekler. Katılımcı kurumların katkılarıyla zenginleşecek platform ile Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosisteminin zenginleşmesi ve bu alanda ihtiyaç duyulan işbirliği ortamının sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi, Sivil Toplum Destek Programı – Kamu ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı altında yürütülüyor. Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen “Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 Programı kapsamında finanse edilmektedir.

Sosyal Medya’da takip etmek için: @SosyalGirisimTR