Vehbi Koç Vakfı liderliğinde yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi kapsamında hazırlanan ve Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosisteminin mevcut durumunu, ihtiyaçlarını ve gelişmesinin önündeki engelleri belirlemeyi amaçlayan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Durum Analizi raporu yayınlandı.

Türkiye’de sosyal girişimciliği toplumsal ve çevresel sorunlara alternatif bir çözüm olarak yaygınlaştırmayı ve sosyal girişimcilik ekosisteminde diyalog ve iş birliğini teşvik ederek bu alanın gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesinin raporu, alanın gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalardan biri olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

6 ilde 46 görüşme

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi ortakları arasında yer alan İstasyon TEDÜ ve Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği tarafından; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve TED Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen araştırma sürecinde kapsamlı bir masa başı araştırmasının yanında Aralık 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında saha çalışmaları da yapıldı. Proje illeri olarak saptanan Samsun, Gaziantep, Bursa, Kayseri, Van ve Muğla’da danışma toplantıları, yüz yüze görüşmeler ve canlı anketler gerçekleştirildi, toplam altı ilde 46 ekosistem aktörüyle yüz yüze görüşüldü, danışma toplantılarında farklı sektörlerden 205 kişinin görüşü alındı. Saha çalışmalarını desteklemek amacıyla tüm Türkiye’den katılımcıların katkılarıyla çevrimiçi anket düzenlendi. Bu anketlere toplam 26 farklı ilden toplam 166 ekosistem aktörü katıldı.

OECD ve Avrupa Birliği Komisyonu ortaklığıyla geliştirilen, Daha İyi Girişimcilik Politika Aracı’nın sosyal girişimcilere odaklanan modülündeki yedi ana unsuru baz alan araştırma, temel olarak ekosistem seviyesinde bir analiz üzerine odaklanıyor. Tek tek aktörlerin değerlendirilmesi yerine tüm aktörler, yapılar ve bunlar arasındaki ilişkileri bütüncül bir şekilde değerlendirmeyi hedefleyen araştırma, bu özelliğiyle alanda yapılan diğer çalışmalardan ayrışıyor.