TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” 2020 yılı değerlendirmesi sonucu, bu yıl Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özgür Barış Akan TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne, Prof. Dr. Sinem Çöleri, Doç. Dr. Tevfik Tamer Önder ve Dr. Öğr. Üyesi Selim Erdem Aytaç ise Teşvik Ödüllerine layık görüldüler.

TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLÜ / MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ: PROF. DR. ÖZGÜR BARIŞ AKAN

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Barış Akan, haberleşme kuramı ve haberleşme ağları alanında gelecek-nesil kablosuz haberleşme ve sensör ağları, nano/biyo/moleküler haberleşme ve Her Şeyin İnterneti (HŞİ) konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları ile Bilim Ödülü’ne layık görüldü.

Prof. Dr. Akan’ın araştırma alanları: Nano, Moleküler ve Nöral Haberleşme, Biyo-Esinli Haberleşme, Her Şeyin İnterneti, 5G ve Thz Kablosuz Mobil Haberleşme Ağları, Bilişsel Radyo ve Sensör Ağları

TEŞVİK ÖDÜLÜ / MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ: PROF. DR. SİNEM ÇÖLERİ

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sinem Çöleri, telekomünikasyon alanında kablosuz sensör ağları, makineler arası kablosuz haberleşme ve araç haberleşmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü aldı.

 

Prof. Dr. Çöleri’nin araştırma alanları: Beşinci Nesil (5G) Ötesi Makine Haberleşmesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Kablosuz Ağ Kontrol Sistemleri, Araç İçi Kablosuz Sensör Ağları, Araçlar Arası İletişim, Milimetre Dalga Temelli Haberleşme

TEŞVİK ÖDÜLÜ / SAĞLIK BİLİMLERİ: DOÇ. DR. TEVFİK TAMER ÖNDER

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Tevfik Tamer Önder’e, hücre biyolojisi, kanser ve kök hücre alanlarındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü verildi.

Prof. Dr. Önder’in araştırma alanları: Uyarılmış Pluripotent Kök Hücreler, Epigenetik, In Vitro Hastalık Modellenmesi

TEŞVİK ÖDÜLÜ / SOSYAL BİLİMLER: DOÇ. DR. SELİM ERDEM AYTAÇ

Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler öğretim üyelerinden Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç, siyaset bilimi alanında siyasal davranış konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü’ne hak kazandı.

Prof. Dr. Aytaç’ın araştırma alanları: Siyasal Davranış, Siyaset Bilimi Metodolojisi, Karşılaştırmalı Siyaset