Koç Üniversitesi akademisyenlerinden doktor öğretim üyeleri Özen Nergis Dolcerocca, Didem Unat ve Mehmet Cengiz Onbaşlı’nın projeleri, Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) hibe desteğine hak kazandı. Böylece ERC tarafından Türkiye’de desteklenen 31 araştırmadan Koç Üniversitesi’nde yürütülenlerin sayısı 13’ten 16’ya çıktı.

Koç Üniversitesi, Avrupa Araştırma Konseyi’nin bu hibe desteği döneminde Türkiye’den ERC fonu alan tek üniversite oldu. ERC, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özen Nergis Dolcerocca, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Didem Unat ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı tarafından gerçekleştirilen projeleri, toplam 5,5 milyon Euro Başlangıç Fonu ile destekleyecek.

En özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan, Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council), kısa adıyla ERC’nin sağladığı destek, Avrupa Birliği tarafından sağlanan diğer fonlardan farklı olarak bir araştırma grubu, kurum veya konsorsiyuma değil, tek bir araştırmacıya veriliyor. Projeyi alan kişi Avrupa çapında istediği kuruma bu projesini taşıyabiliyor. ERC projelerinin, kariyerinin farklı aşamalarındaki araştırmacılara yönelik üç programı bulunuyor. Bunlardan ilki, doktora sonrası 0-7 yıl (Starting – 1,5 milyon Euro), ikincisi 7-12 yıl (Consolidator – 2 milyon Euro) ve üçüncüsü de son 10 yıldır ileri düzey araştırma yapanlara (Advanced – 2,5 milyon Euro) veriliyor.

Edebiyat kuramı ve karşılaştırmalı edebiyat alanında bir ilk

Dr. Özen Nergis Dolcerocca’nın, “Modernleşen İmparatorluklar: Aydınlanma, Milliyetçi Öncüler ve Batı Dışı Edebi Moderniteler” başlıklı araştırması, edebiyat kuramı ve karşılaştırmalı edebiyat alanında bir ilki oluşturuyor. Proje, batı-doğu ikiliği arasında kalmış üç imparatorluk geleneğinin, yani Rusya, Japonya ve Osmanlı yazınının, kültürel ve dil reformlarının ve edebi yeniden doğuş hareketlerinin karşılaştırmalı çalışmasını oluşturacak. Edebi modernleşme olgusunu ulus ötesi yaklaşımla daha iyi anlama fırsatı sunacak olan araştırma, farklı çeviri pratiklerinin ve çeviri metinlerin milli edebiyatın ortaya çıkışında oynadıkları rolün analiz edilmesini de sağlamış olacak.

Moore Yasası sonrası için esnek ve hızlandırıcı merkezli programlama modeli

Dr. Didem Unat, “Beyond Moore: Moore Yasası Ötesinde Paralel Programlamaya Öncülük Etmek” başlıklı projeyi yürütüyor. Dr. Unat projesiyle, Moore Yasası’nın sonra ermesi sonucunda bilişim dünyasında oluşacak krize yazılım yönünden bir çözüm üretmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında tasarımı gereği daha ölçeklenebilir, esnek ve hızlandırıcı merkezli bir programlama modeli geliştirilecek. Ayrıca Dr. Unat’ın projesi Türkiye’den bilgisayar bilimleri alanında ERC fonu almaya hak kazanmış ilk proje olma özelliği taşıyor.

Mobil cihazların pil süreleri onlarca kat artabilecek

“Termodinamik Limitlere Yakın Çok Düşük Güç Tüketimli ve Geniş Bantlı Spintronik Devreler” projesini yürüten Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı ise, ERC tarafından desteğe layık görülen araştırmasıyla, elektronların spinlerini kullanarak elektronik devrelerimizin temel yapı taşlarını yepyeni bir fizik ve kimya ile baştan tasarlıyor. Proje kapsamında, nano ölçekli dairesel spinleri kullanarak hem veri depolama hem de yapay sinir ağlarını gerçekleştirebilecek devre bileşenleri hazırlanıyor. Projeyle, yeni iki boyutlu malzeme tasarımları ve yalıtkan manyetik ince katmanlar sayesinde bilgiyi mevcut transistörlerden en az 100 kat daha düşük enerjiyle okuma, yazma ve kalıcı depolama hedefleniyor. Böylece, mobil cihazların pil sürelerinin onlarca kat artırılması planlanıyor.