Koç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında başvurusunu yaptığı projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK 2018 yılında, Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Araştırma Altyapılarına (AA) yönelik olarak, Tech-InvesTR Girişim Sermayesi destekleme programı çağrısı çıktı. Bu çağrının amacı, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikteki erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere sermaye sağlamak amacıyla girişim sermaye fonlarının kurulmasıydı. Proje kapsamında, girişim sermayesi fonlarına yatırımcı olarak katılabilecek TTO, TGB ve AA’lar bir fon yöneticisi ile birlikte konsorsiyum oluşturarak projelerini TÜBİTAK’a sundular.

Koç Üniversitesi, Idacapital fon yöneticisi ile birlikte Koç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin muhatap kuruluş olarak yer aldığı Ankara Üniversitesi Teknokent, Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erciyes Teknopark, Fırat Teknokent, İstanbul Aydın Üniversitesi TTO, İstanbul Teknokent, Özyeğin Üniversitesi TTO, Yeditepe Üniversitesi TTO ve Yıldız TGB Teknopark’ın içinde bulunduğu bir konsorsiyum TÜBİTAK’a başvurusunu gerçekleştirdi. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projenin ikinci aşaması da hazine tarafından yürütülüyor. Projenin oluşturulacak girişim sermayesi fonuna hazine de katkı sağlıyor. 2019 senesi içinde hazine aşamasının da tamamlanacağı projenin ana amacı, erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojileri ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması olarak belirlendi.

Koç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, projenin hayata geçmesi ile ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek KOBİ’lere destek vermeyi ve girişim sermayesi konusunda kapasite geliştirmeyi hedefliyor.