2007 senesinde Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın eşliğinde UN Global Compact inisiyatifine imza atan Koç Üniversitesi, 2016-2018 dönemi Communication on Engagement Progress raporunu çıkardı.

UN Global Compact, operasyonlarını ve stratejilerini insan hakları, çalışan hakları, çevre kirliliği ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda, evrensel çapta belirlenmiş 10 farklı ilke doğrultusunda yürüten kuruluşların ortak bir zeminde buluştukları stratejik bir inisiyatif olma özelliğine sahiptir. Bu sayede globalleşmenin amiral gemisi olan iş sektörünün, piyasaların, ticari ilişkilerin, teknolojinin ve finans dünyasının, herkesin ekonomik ve toplumsal gerçekliklerini iyileştirecek şekilde gelişmesini sağlamaktadır. İş dünyası dışındaki sektörlere ait kurumlar, UN Global Compact’e olan bağlılıklarını vurgulamak üzere, her iki senede bir “Communication on Engagement” raporu hazırlarlar.

Bu anlaşmanın 12. senesine giren Koç Üniversitesi, UN Global Compact inisiyatifini ve savunduğu 10 farklı ilkeye olan inancına devam ettiğini göstermek amacıyla 2016-2018 dönemini içeren yeni raporunu yayınladı. Koç Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) işbirliğinde hazırlanan raporda, 2016 – 2018 seneleri arasında üniversitede gerçekleşen etkinliklerin ve alınan kararların UN Global Compact ilkelerini destekleyici özelliklerine vurgu yapıldı.

Eğitim ve araştırma alanında bir mükemmeliyet merkezi olmayı misyon edinmiş olan Koç Üniversitesi, sürdürülebilir küresel gelişmeye katma değer sağlama hassasiyetiyle hareket eder. Çevresel, sosyal ve ekonomik gibi sürdürülebilir gelişim alanlarında eğitim, araştırma, iş gücü ve kampüs operasyonu konularında örnek teşkil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyar.