Prof. Dr. İhsan Solaroğlu liderliğinde yürütülen Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi (TIREX) projesi, Ufuk 2020 Programı Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı (ERA-Chairs) çağrısı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından 2,5 milyon avro ile fonlanmaya hak kazandı.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi (TIREX – Koç University Transplant Immunology Research Centre of Excellence) projesi ile organ nakli immünolojisi araştırmaları için bir “mükemmeliyet merkezi” kurmayı amaçlıyor. Prof. Dr. İhsan Solaroğlu liderliğinde yürütülen proje çalışmaları kapsamında dünya çapında öncü bir araştırmacının merkezin direktörü olarak atanması ile organ nakli immünolojisi alanında araştırma ve klinik pratik açısından mükemmeliyetin yakalanması hedefleniyor.

TIREX’in stratejik hedefi, İstanbul merkezli bir organ nakli immünolojisi araştırma mükemmeliyet merkezinin kurulmasıyla Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni organ nakli immünolojisi alanında öncü bir Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon (R&D+I) kurumu haline getirmek. Merkez, organ nakli immünolojisinin araştırma ve klinik alanlarındai ülkemizde ve Güneydoğu Avrupa’daki kayda değer potansiyeli değerlendirme, bir bilgi merkezi vazifesi üstlenerek alandaki yerel ve bölgesel araştırma noktalarının Avrupa’daki belli başlı mükemmeliyet merkezleriyle bağlantısını kurma, özellikle Orta Doğu ve Asya’daki köklü uluslararası araştırma ve klinik topluluklarıyla doğrudan bir arabirim oluşturma ve sürekli bilimsel ilerlemelerle sağlık, demografik değişim ve esenlik konusundaki toplumsal, ulusal, bölgesel ve Avrupa bazındaki sorunların etkin biçimde üzerine eğilme vizyonunu üstleniyor.

TIREX ve bünyesinde yer alacak Organ Nakli İmmünolojisi Laboratuvarı’nın odaklanacağı konular:

  • Ön tedavi ve bağışlanan organın korunmasının iyileştirilmesi: Organ işlevselliğini eski haline getirme, nakil öncesi hücre ölümü ve bağışıklık sistemi saldırısına karşı direncini geliştirme amaçlı yeni teknikler ve tedaviler.
  • Nakil sonrası bakım: Organ naklinin başarısının artırılması için hastalar için kişiselleştirilmiş immünosüpresyon.
  • Başarısız nakilli hastalarda sensitizasyonun önlenmesi ve tedavisi: Bu hastaların bir sonraki nakilde başarı şansının artırılması.

TIREX’in odaklanacağı diğer bir konu da araştırmacıların çok boyutlu gelişimini hedefleyen üst seviye bir eğitim programının planlanması ve organizasyonu. Programda yer alacak eğitimler arasında araştırma yönetimi, liderlik prensipleri, pratik ve vaka incelemesi temelli atölyelerde araştırma etiği, fikri mülkiyet, ticarileştirme ve girişimcilik konularını ele alan eğitimler bulunuyor. Merkez, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, organ nakli immünolojisinin ve bu alanın sağlık hizmetleri teknolojilerine uygulanmasının prensiplerini ön plana alan araştırmalar da üstlenecek.

ERA-Chairs Programı hakkında

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 ERA-Chairs Programı, Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi amacı kapsamında desteklenen bir programdır. Programın hedefi, düşük performans ülkelerinde kurulu bir merkezin bünyesine bilimsel anlamda mükemmel bir araştırmacı veya takım katmak, merkezin bilimsel faaliyetlerine ve proje geliştirme kapasitesine katkı sağlamaktır. ERA Chair sahibi mükemmel araştırmacı, merkezde yönetici pozisyonunda istihdam edilir. Mükemmel araştırmacı, kendi ekibini oluşturarak merkezin Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirme, insan kaynakları politikasını düzenleme, işe alım ve doktora süreçlerinde yüksek standartlara uygun değişikliklere gitme gibi araştırma projesi olmayan faaliyetleri için Avrupa Komisyonu’ndan fon alır. Bu yapısal değişikliklerle merkezin Avrupa’da bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanır. Mükemmel araştırmacının, bireysel olarak veya takımı ile ilgili merkezde beş yıl süresince iyileştirme çalışması yapması, merkezdeki gerekli yapısal değişiklikleri kurgulaması ve merkezin yenilik vizyonunu değiştirmesi için ayrılan bütçe 2,5 milyon avrodur.