Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü bünyesinde Birleşmiş Milletler (UN) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında organize edilen “Sürdürülebilir Kalkınma için Kadının Güçlendirilmesi” konulu Yaz Akademisi, 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Program; Birleşik Krallık Büyükelçiliği, King’s College London, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) ve Interamerican Human Rights Academy gibi uluslararası kurumların ortaklığında planlandı. Yaz Akademisi’nde, alanında uzman akademisyenler, UNESCO, UN WOMEN ve GREVIO (Kadınlara Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu) gibi uluslararası organizasyonlardan kıdemli temsilcilerin deneyimlerini paylaşması genç profesyonellerin toplumda ve iş hayatında güçlendirilmelerini sağladı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden yoğun başvuru alan programa Hindistan, Kanada, Polonya, Malavi, Kamboçya, İtalya ve Meksika gibi ülkelerden katılım sağlandı.