2015 yılından bu yana Anadolu Bursiyerleri Programı bağışçısı olan QNB Finansbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras’ın eğitim konusunda görüşlerini aldık. Sohbetimizde Anadolu Bursiyerleri Programı gibi yararlı projeleri desteklemenin ve yaygınlaşmasını sağlamanın çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten Ömer Aras, gençlerin farklı branşlarda eğitim almalarının böylece uzmanlık alanlarının oluşmasının Türkiye için pozitif bir etken olduğunun altını çizdi.

 

QNB Finansbank olarak 2015 senesinden bugüne kadar dört Anadolu Bursiyerinin hayatına dokundunuz ve onları Koç Üniversitesi’nin akademik ve sosyal kaynakları ile buluşturdunuz. Eylül 2020’de de yeni bursiyerinizin programa katılımıyla toplam beş Anadolu Bursiyerine destek vereceksiniz. Ülkemizde nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği konusunda görüşlerinizi alabilir miyiz?

QNB Finansbank olarak bulunduğumuz topluma katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında yaptığımız çalışmalarımızın odağını çocuklar olarak belirledik ve “Minik Eller Büyük Hayaller” kurumsal sosyal sorumluluk platformunu kurduk. Beş yıldan bu yana çocukların yenilikçi, yaratıcı, analitik, güvenilir, teknolojik, çözümcü, farklı düşünen ve pozitif kişilik özelliklerine sahip olmaları hedefiyle; onları geleceğe hazırlamak amacıyla matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiriyoruz. 2015’ten günümüze 2 binden fazla gönüllü finansçımızın da katılımıyla bu projeler ile Türkiye genelinde 500 bine yakın çocuğumuza ulaştık. Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Kurum olarak Anadolu Bursiyerlerine 2015 yılından bu yana destek olmaktan mutluluk duyuyoruz çünkü bu proje bizim banka olarak benimsediğimiz kurumsal sosyal sorumluluk stratejimizle ve anlayışımızla birebir örtüşüyor. Eğitime erişimde fırsat eşitliği bugün tüm dünyada yaygın olarak kabul edilen bir olgu. Eğitim, iş gücü başarısını, gelişimi ciddi ölçüde etkiliyor, ayrıca çocukların yaşam şansları; sosyal sınıfları, ırkları ve cinsiyetleri gibi doğum ile belirlenmiş farklılıklar ancak eğitimle bertaraf edilebilir.

Nitelikli eğitimde fırsat eşitliğine inanan bir kurum olarak, çocuk ve gençler için hayata geçirdiğimiz tüm projeleri ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını bu temel üzerinde kurguladık. Amacımız; kültür, sanat ve eğitim alanlarında çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni ufuklar açacak girişimlerde bulunmak ve bu nitelikli eğitime ulaşımda sınırları kaldırmak. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmanın bir diğer şartı da nitelikli eğitimi ulaşılabilir kılmak ve bu gayeyle gönüllü finansçılarımızın da desteğiyle daha fazla çocuğa destek olmak istiyoruz.

 

Başka eğitim kurumlarına emsal teşkil eden ve diğer üniversitelerde de benzer inisiyatiflerin başlatılmasına vesile olan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın ülkemize olan faydasını nasıl değerlendirirsiniz?

Anadolu Bursiyerleri programından haberdar olduktan ve programa destek vermeye başladıktan hemen sonra Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan’ı aradım. Bu başarılı projeyi Özyeğin Üniversitesi’ne de önermek istediğimden bahsettim ve kendisi de bu fikre çok olumlu yaklaştı. Sonrasında Özyeğin Üniversitesi de Anadolu Bursiyerleri Programı’na benzer bir projeye başladı. Banka olarak orada da nitelikli eğitime ulaşmakta güçlük çeken gençlerimize destek oluyoruz.

Türkiye’nin yenilikçi, yaratıcı, analitik, güvenilir, çözüm odaklı, farklı düşünmesini bilen ve pozitif kişilik özelliklerine sahip gençlerini desteklemek ülkemizin de geleceğini desteklemek anlamına geliyor. Eğitim konusunda var olan bu gibi yararlı projeleri desteklemek ve yaygınlaşmasını sağlamak çok önemli ve anlamlı.

 

QNB Finansbank olarak desteklediğiniz Anadolu Bursiyerleri, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi ve Tıp dallarında eğitim görüyorlar. Bursiyerlerinizin birbirlerinden farklı fakültelerde ve branşlarda eğitim görüyor olmalarının avantajlarını nasıl değerlendirirsiniz?

Tabii ki gençlerin farklı branşlarda eğitim almaları, farklı uzmanlık alanlarının oluşması öncelikle Türkiye için pozitif bir etken.  Kaliteli iş gücünün oluşması, Türkiye’nin global dünyada rekabet gücünü de artıracaktır. Bilimsel düşünce gücüne sahip, disiplinli, çalışkan, kendine güvenen ve öngörüsü yüksek bireylerin yetişmesine destek olmak en temel amacımızdır.

 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek vererek sizinle aynı yolda yürüyen ve aynı vizyona sahip diğer kurum ve kişilere vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek olmamızın ana nedeni maddi imkânları kısıtlı olan gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamasıdır. Bu nedenle aynı amacı güden kuruluşların bu tip programlara desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum.  Ayrıca yeni kurumların da bu ve benzeri programlara destek olmalarını öneriyorum.

QNB Finansbank olarak çocukları ve gençleri, geleceğe hazırlamak adına çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Bu programın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim.