Bağışçılarımızdan tekstil devi Koton’un Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz sorularımızı yanıtladıSağladıkları desteğin bursiyerlere yalnızca bir zemin oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, onların çalışmalarıyla ve gelişimleriyle bunu değere dönüştürdüğünü belirtiyor.

Destek verdiğiniz öğrencilerle ilişkilerinizden bahseder misiniz?

Öğrencilerimiz bizim için birer değer. Onların gelişimi ve iyi bir geleceğe sahip olmaları çok önemli. Kaydettikleri aşamaları sürekli izliyor ve onları kendi seçtikleri yolda başarıyla ilerlemelerini sağlayacak şekilde destekliyoruz. İmkân buldukça kendi bilgi ve deneyimlerimizden de yararlandırmaya çalışıyoruz.

Destek verdiğiniz öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimini izlemek size ne hissettiriyor?

Sunduğumuz destekten bağımsız olarak ülkemizin gençlerinin gelişimine ve başarılarına tanıklık etmek her yönüyle gurur verici. Bizim sağladığımız destek, öğrencilerimiz için yalnızca bir zemin oluşturuyor. Öğrencilerimiz kendilerine yaptıkları yatırımla, çalışmalarıyla ve gelişimleriyle bunu değere dönüştürüyor. Onlar kendi alanlarında yol alıp başarılı oldukça, ülkemize ve toplumumuza katma değer ürettikçe biz de mutlu oluyoruz.

Eğitime destek vermek sizde ne gibi duygular uyandırıyor?

Eğitim tarihin her evresinde bir toplumun gelişimi ve refahı için en temel unsur olmuştur. Yaşadığımız dönemde de bu farklı değil. Gençlerimizin mesleklerinde başarılı, güçlü, ilkeli ve oyunu değiştirebilecek nitelikte bireyler olarak yetişmesi ülkemiz için çok önemli. Buna küçük de olsa katkıda bulunabilmeyi hem bir kurumsal vatandaşlık ödevi olarak hem de bireysel bir sorumluluk olarak önemsiyoruz.

Eğitime verilen desteğin önemi hakkında neler söylersiniz?

Dünya büyük bir hızla değişiyor ve bizim bilimde, sanayide, kültürde, sanatta bu değişimi yakalamanın da ötesinde onu yönlendirecek yeni nesillere ihtiyacımız var. Bu yalnızca devletin omuzlarına yüklenemez. İş dünyasının, sivil toplumun ve toplumun her bir ferdinin kendi imkânları çerçevesinde sorumluluk alması gereken çok önemli bir misyon. Ülkemizin geleceğini daha sağlam bir şekilde inşa edebilmek için bu desteği toplumun geneline yaymayı öncelik kabul etmemiz gerekiyor.

Sizce eğitime verdiğiniz destek ülkemizin geleceğine nasıl bir katkıda bulunuyor?

Ülkemizin geleceğini inşa edecek insan profilini ve toplumsal farkındalığı ancak güçlü bir eğitim sistemi ve toplumun farklı kesimlerinin eğitime sunduğu katkıyla sağlayabiliriz. Eğitime sağlanan katkı ve bu katkıyla gelişen her birey Türkiye’nin geleceğin dünyasındaki konumlanmasında ve Türk insanının bu dünyada üstleneceği rolün belirlenmesinde paya sahip olacaktır.