Anadolu Bursiyerlerimiz Duygu Tan, Köksal Kaplan ve Hasan Basri Çifci Prof. Dr. Yavuz Abadan ve Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Makale Yarışması’nda ödül kazandılar.

2017’de Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Prof. Dr. Nur Centel ve Prof. Dr. Gülriz Uygur’un jüriliğini gerçekleştirdiği Prof. Dr. Yavuz Abadan ve Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Makale Yarışması’nda ödüller, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Siyasal Partiler” veya “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Anayasalar” konu başlıkları altında verildi.

Yarışmada birincilik ödülü, “Siyasette Kadın Temsili ve Kota Uygulaması: Bazı Öneriler Eşliğinde Uygulamanın İç Dinamikleri Üzerinden Bir Değerlendirme” başlıklı makalesiyle Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Anadolu Bursiyeri Duygu Tan ile “Kadın Hareketi ve Siyasal Partiler: Türkiye ve Tunus Örnekleri” başlıklı çalışmasıyla Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora öğrencisi Gizem Türkarslan’a verildi.

14 Kasım Salı günü Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü’nde düzenlenen törende ikincilik ödülünü, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Anadolu Bursiyeri Köksal Kaplan “Türkiye’de Kadınlar ve Siyasal Partiler” çalışması ve Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Deniz Koçer, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Siyasal Partiler” başlıklı çalışmasıyla paylaştılar.

Yarışmanın üçüncülük ödülünü almaya hak kazananlar ise “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Ekseninde Türkiye’de Başörtüsü ve Yasağı” çalışmasıyla Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden, Anadolu Bursiyeri Hasan Basri Çifci ile “Türkiye’de Siyasal Partilerin Cinsiyet Kökenli Ekonomik Fırsat Eşitliği ve Kadınların İşgücüne Katılımını Arttırmaya Yönelik Politikaları” çalışmasıyla Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Osman Soylu oldu.

Prof. Dr. Yavuz Abadan ve Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Makale Yarışması, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Hukuk Fakültesi tarafından organize ediliyor. Ödül programı; devlet kuramı, yasama, yürütme, yargı çalışmaları, insan hakları alanındaki anayasa hukukuyla bağlantılı çalışmalar ve sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık olmak üzere kadın araştırmaları ağırlıklı konularda, yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında çalışmalarını sürdüren öğrenci ve/veya doktoralarını tamamlamış araştırmacıları teşvik amacıyla oluşturuldu.