Avrupa Komisyonu, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Erdem Yörük’ün “Geleceği İnşa Etmek: Türkiye’de Hesaplamalı ve Sayısal Sosyal Bilimlerde Mükemmelleşme” projesi için Koç Üniversitesi’ne Twinning Action fonu sağladı. Koç Üniversitesi, konsorsiyum koordinatörü görevini üstlenecek.
Hibe bütçesinin yarısını elinde bulunduran Koç Üniversitesi’nde yürütülecek proje, üç yıl süreyle 900.000 avroluk bütçeye sahip olacak. Twinning Action fonlarının arkasındaki temel fikir, belli konularda az gelişmiş bir ülkeden bir kurumun önerilen alanlarda insan kapasitesini geliştirmek amacıyla Avrupa’nın önde gelen iki kurumuyla eşleştirilmesidir. Yeni hibe çerçevesinde, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, hesaplamalı sosyal bilimler ve kantitatif sosyal bilimler alanlarında, Almanya’da GESIS ve İtalya’da ISI ile eşleştirilecek.

Bu hibe, Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora sonrası araştırmacıları ve doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve lisans öğrencileri için hesaplamalı sosyal bilimler ve nicel sosyal bilimler yöntemlerinde mükemmelleşmek için çok önemli bir fırsat olacak. Üç yıl boyunca Koç Üniversitesi, GESIS ve ISI’de çok sayıda yaz okulu, kış okulu, çalıştay, kurs, eğitim programı ve konferans düzenlenecek, Koç Üniversitesi üyeleri değişim programları kapsamında GESIS ve ISI’deki imkânlardan faydalanabilecekler. Hibe, Koç Üniversitesi’nde Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programı oluşturma planını da içeriyor.