Koç Üniversitesi, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) kapsamında 2020 yılında verilen 40 BAGEP ödülünün altısına layık görülerek son yedi senede en fazla BAGEP ödülü alan üniversite oldu.

Koç Üniversitesi akademik kadrosu, 2013’ten bu yana toplamda 59 BAGEP ödülü almaya hak kazandı.

2020’de ödüle layık görülen Koç Üniversitesi akademik kadrosu:

Doç. Dr. Nathan Lack, Tıp Fakültesi: Prostat kanserine karşı daha etkin tedavilerin geliştirilmesi üzerine çalışıyor ve projesi ile androjen reseptörü bağlanma noktalarındaki mutasyonların transkripsiyonu ve hastalık ilerlemesini nasıl etkilediğini karakterize etmeyi hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Vural, Tıp Fakültesi: Behçet hastalığı, hidradenitis suppurativa ve psoriasis (sedef hastalığı) hastalıklarıyla ilgili çalışıyor ve Behçet hastalığının immünolojik temelini inceleyerek, hastalığın oluşumunda kilit rol oynayan genetik ve çevresel faktörleri keşfetmeyi hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yapıcı Eser, Tıp Fakültesi: Psikiyatrik ve ilişkili bedensel şikayetleri, alışılagelmiş rutin tanı sistemlerinin ötesinde, duygu tanıma, olumsuz duygulanım, anhedoni, içsel farkındalık gibi boyutlar üzerinden, translasyonel araştırma yöntemleri ile inceleyerek, stres ile psikiyatrik ya da diğer tıbbi hastalıklar arasındaki nörobiyolojik bağlantıların belirlenip durdurulabilmesini ve hayat kalitesinin artırılabilmesini hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bulut, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi – Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü: Televizyon dizilerinin üretim koşullarına odaklanıp güvencesizlik kavramını bedensel ve zamansal açıdan somutlaştırmayı ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bağlamlarında elektronik sporun kendine has özelliklerini tespit edebilmeyi hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Fethi Mübin Ramazanoğlu, Fen Fakültesi – Fizik Bölümü: Einstein’ın genel görelilik teorisi ile kuvvetli kütle çekimi alanlarını inceleyerek evrenin oluşumunu ve evrimini, ayrıca kara deliklerin ve nötron yıldızlarının davranışlarını anlamayı hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Taşoğlu, Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği Bölümü: Çoklu ilaç direnci olan tüberküloz hastalığının, hasta başı teşhisine yönelik düşük maliyetli, sahada taşınabilir biyosensör geliştirmeyi hedefliyor.