Koç Üniversitesi ve Türkiye İş Bankası, toplum sağlığı alanında ülkemizin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla “Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi”ni hayata geçiriyor. Türkiye İş Bankası, merkez için 5 yıl süreyle toplam 25 milyon TL’lik bir kaynak ayırdı.

Koç Üniversitesi bünyesinde Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle kurulacak olan Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde; enfeksiyon hastalıklarına karşı ilaç geliştirme ve aşı ön çalışmalarının yanı sıra tanısal yöntemler, enfeksiyon kontrolü, mikrobiyoloji, moleküler görüntüleme ve sayısal analiz araştırmaları, lisansüstü eğitim, sürekli tıp eğitimi, kapasite geliştirme eğitimleri ve halk sağlığı gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılması amaçlanıyor. İnternet sitesi üzerinden kamu ve sivil kurumlar ile iletişim kurulmasının planlandığı merkezde gerçekleştirilecek araştırma sonuçları belgesel, yayın ve dergiler aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Merkez ile Koç Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi, Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler ile İnsani Bilimler Fakülteleri arasında eş güdümlü çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Merkez faaliyetlerini Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirecek.

Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda; Prof. Dr. Levent Doğancı (Bayındır Hastanesi), Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (Harvard SPH), Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Kenan Midilli (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Eskild Petersen (Aarhus, ESCMID), Prof. Dr. Nicola Petrosillo (Rome, ESCMID), Prof. Dr. Tatjana Avsic-Zupanc (Slovenya), Prof. Dr. Larry Madoff (Int. Soc. ID, Harvard), Prof. Dr. Dennis Bente (UTMB), Prof. Dr. Murat Akova (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Annelies Zinkernagel (Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi) yer alıyor.

“Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi”nin tanıtımı vesilesiyle, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ve Merkezin Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül’ün katılımıyla Ağustos ayının başında bir basın toplantısı düzenlendi.

 

Disiplinlerin örtüştüğü bir merkez

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan toplantıda yaptığı konuşmada; Türkiye İş Bankası gibi güzide bir kuruluşla ülkemizin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunarak toplumsal yaşama değer katacak işbirlikleri gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Umran İnan, “Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak, evrensel bilime katkı sağlamak bizim en önemli misyonumuzu oluşturuyor. Bu yüzden de yürüttüğümüz araştırmalarımızla Türkiye’de ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkiliyor, teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.” diyerek Koç Üniversitesi’nin bilime yaptığı katkının altını çizdi.

Covid-19’un araştırma ve bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini hatırlatan Prof. İnan, “Covid-19’dan çıkış yolu bilim ve bu alanda yapılacak olan araştırmalardır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nin son yıllarda giderek daha çok öne çıkan muazzam başarıları oldu. Farklı disiplinlerin işbirliğiyle Covid-19’a odaklanan 40’tan fazla projeyi devreye alarak bilginin sınırlarını zorluyor ve bilimin önemini bir kez daha ortaya koyuyoruz.” dedi. Yeni açılan merkezin disiplinlerin örtüştüğü bir noktada faaliyetlerini gerçekleştireceğine dikkat çeken Prof. İnan, “Merkez, Türkiye’de bu ölçekteki ilk ve tek merkez olacak. Merkezde, Türk halkının sağlığını tehdit eden yerel ve küresel çaplı enfeksiyon hastalıkları riskine karşı çalışmalar yapılarak, dışa bağımlılığın azaltılması için çalışılacak.” dedi. Prof. İnan şöyle devam etti: “Merkezde farklı disiplinler eş güdümlü şekilde çalışacak, enfeksiyon hastalıkları hakkında ileri düzeyde araştırmalar yapılacak, tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilecek, insan kaynağı geliştirecek, aşı ve ilaç çalışmaları yapılacak ve elde edilen bilginin topluma yayılması sağlanacak. Bir araştırma üniversitesi olarak, diğer merkezlerimizde olduğu gibi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezimizde de önemli çalışmalara tanık olacağımıza ve ülkemizin geleceğine doğrudan ve dolaylı katkıda bulunacağımıza canı gönülden inanıyorum.”

 

5 yılda 25 milyon TL kaynak

Basın toplantısında yaptığı konuşmasında merkezin ülkemizde bu alandaki ihtiyaca cevap vermek için atılmış çok güçlü bir adım olduğunun altını çizen Adnan Bali, “Bu inisiyatifi ülkemiz insanına karşı çok önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. Merkezdeki çalışmaların, ülkemizin yerel salgınlar başta olmak üzere aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığını azaltacak ölçeğe ulaşmasını, gelecekte daha ileri aşamalar kaydederek bilimsel literatürde ülkemizin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmasını ve referans noktası olabilecek iyi bir zemin oluşturmasını umuyorum.” dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi için 5 yıl süreyle toplam 25 milyon TL’lik bir kaynak ayırdıklarını belirten Adnan Bali, Türkiye İş Bankası’nın sağlık alanındaki iştiraki olan ve yaklaşık 30 yıllık geçmişiyle ülkemizde bu alanda önemli bir birikime sahip kuruluşu Bayındır Sağlık Grubu’ndan uzmanların da araştırmalara ve eğitim programlarına katkı sağlayacağını bildirdi.