Koç Üniversitesi’nin Avrupa’nın belli başlı yedi üniversitesiyle birlikte yer aldığı UNIC adlı konsorsiyum, Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Üniversiteleri Programı kapsamında fon almaya hak kazandı. Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (MiReKoc) öncülüğünde yürütülecek “Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi” projesi, 5 milyon Euro’luk başlangıç ödeneğiyle fonlandı.

Konsorsiyum aracılığıyla proje ortağı sekiz üniversite ve üniversitelerin konumlandıkları şehirler arasında “sosyal ve toplumsal etki için hareketlilik” ilkesi çerçevesinde iş birlikleri kurulması sağlanıyor. UNIC sadece kendi üniversitelerinde ve kentlerinde değil Avrupa düzeyinde toplumsal etki yaratacak bilgi ve becerilere sahip yeni nesil öğrencileri teşvik etmeyi de amaçlıyor. Ayrıca belediyelerle de bir araya gelinerek sanayileşme sonrası kent sakinlerinin hayatlarına nasıl katkıda bulunulabileceğine dair çalışmalar da yürütülecek.

Erasmus+ çerçevesinde oluşturulmuş bir fon temini programı olan European Universities (Avrupa Üniversiteleri), 3 sene sürecek.  Program çerçevesinde, üniversiteler arasında ağlar kurulması, öğrenci, akademisyen ve çalışan seviyesinde üniversiteler arası hareketliliğin artırılması amaçlanıyor. Bu program sonucunda, projeye katılan üniversiteler arasında sürdürülebilir köprülerin kurulması hedefleniyor. Bu fon temini sayesinde, üniversiteler arasında kurulacak bu bağların, girişimci ve katılımcı bir anlayış ile içlerinde bulundukları şehirlere katkıda bulunmaları öngörülüyor.

Projenin ana temaları sanayileşme sonrası kent sakinlerinin refahına katkıda bulunulması, üniversite yaşamı da dahil olmak üzere şehirler bağlamında sosyal kapsayıcılığın teşvik edilmesi ve toplumsal etki sağlamak için eğitim ve araştırma olanakları yaratmak olarak şekilleniyor. Bu bağlamda proje, kentlerin iyi yönetişimi için, üniversitelerle belediyeleri bir araya getirmeyi planlıyor.

UNIC Projesi, UNIC Üniversiteler Arası Kampüs, UNIC Şehir Atölyeleri ve UNIC Süper Çeşitlilik Akademisi vasıtalarıyla gerçekleştirilecek. Üniversiteler Arası Kampüs öğrenciler ve üniversite personeli için sanal, gerçek ve karma hareketlilik sağlayacak, Süper Çeşitlilik Akademisi ise yeni nesil üniversite ortamına uygun eğitim sağlamak için uygulama modelleri geliştirecek. Bu üç öğenin, Koç Üniversitesi’nin kampüsüyle kısıtlı kalmayıp Şehir Atölyeleri çerçevesinde İstanbul’da merkezi konumda bir yerleşkede de sürdürülmesi öngörülüyor. Problem çözmeye dayalı toplantı platformları olan Şehir Atölyeleri; bu platformlarda, üniversiteler, belediyeler, yerel paydaşlar, uygulayıcılar ve sivil toplumla iş birliği yaparak şehrin sorunlarına çözüm önerileri üretecek, ayrıca yaşam boyu öğrenme çerçevesinde gelişmelerine katkıda bulunulacak.

Proje ortağı üniversiteler ve bağlı oldukları şehirler şöyle: Erasmus University Rotterdam (Rotterdam, Hollanda), Koç Üniversitesi (İstanbul, Türkiye), Ruhr University of Bochum (Ruhrgebiet, Almanya), University College Cork (Cork, İrlanda), University of Deusto (Bilbao, İspanya), University of Liège ( Liège, Belçika), University of Oulu (Finlandiya), University of Zagreb (Zagreb, Hırvatistan).