Vehbi Koç Vakfı’nın 50. yılı kapsamında kurulan Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KUSİTHAM), Koç Üniversitesi’nin iktisat, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk ve tarih alanlarındaki araştırmalarını destekleyerek bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi, evrensel ölçekte bilimsel katkı sağlamayı, eğitim faaliyetlerinde bulunmayı, bilimsel yayınlar yapmayı ve sivil toplum yapısının anlaşılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

KUSİTHAM’ın Rumelifeneri Kampüsü’nde “Hayırseverlikte Yeni Eğilimler: Türkiye’den Dünya’ya Bakış” adlı konferansla gerçekleştirilen açılışına VKV Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, VKV Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Indiana University Lilly Family School of Philanthropy Dekanı Prof. Amir Pasic ve akademisyenler katıldı.

İnsanlığa dönüştürücü etkisi olan katkılar

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, açılışta yaptığı konuşmada, “Sivil toplumun ve hayırseverliğin gelişimine katkı sağlayan önemli bir rol model konumunda olan Vehbi Koç Vakfı’nın 50. yılı kapsamında araştırma, eğitim ve profesyonel gelişim faaliyetleri yürütecek KUSİTHAM’ın açılışını yapmak bizler için gurur verici. Türkiye’de yarım yüzyıldır eğitim, kültür ve sağlık alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Vehbi Koç Vakfı’ndan bugüne kadar kampüslerimize yapılan yatırım, 1 milyar Amerikan doları. Vakfın her yıl Koç Üniversitesi’ne aktardığı kaynak ise yaklaşık 35 milyon Amerikan doları. Vehbi Koç Vakfı’nın üniversitemize sağladığı bu desteği, diğer merkezlerimizde olduğu gibi hayırseverlik konusunda bugüne kadarki çalışmalarımızı bir adım öteye taşımak için kullanmaktan sorumluyuz.” dedi. İnan, sözlerine şöyle devam etti: “Koç Üniversitesi olarak önümüzdeki yıllarda da bilimin yolunda ilerleyerek ülkemize ve insanlığa dönüştürücü etkisi olan katkılar yapmaya devam edeceğiz. Yeni açılan bu merkezimizde dünyada hayırseverliğin daha da gelişmesi ve artması için çabalayacağız. Ayrıca büyük varlıklara ulaşma başarısını göstermiş insanların bu varlıklarını insanlığın en güzel projeleriyle paylaşması ve bu projeleri destekleyecek ortamın oluşmasına katkıda bulunmaya çalışacağız.”

Önemli bir boşluğu dolduracak

Sivil toplum, hayırseverlik ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların tarihinin insanlık kadar eski olduğuna dikkat çeken VKV Genel Müdürü Erdal Yıldırım ise şöyle konuştu: “Çevre sorunlarının, zorunlu göçün ve gelir adaletsizliğinin arttığı bir dünyada üçüncü sektöre de her zamankinden farklı görevler düşüyor. Bu alanın ekonomi, sosyoloji, yönetim bilimi, tarih hatta felsefe ve psikoloji gibi birçok farklı disiplinle ilişkisi hem geniş, hem de derin bir bakış açısının gerekliliğine işaret ediyor. Ne yazık ki ülkemiz sivil topluma dair araştırma, yayın ve eğitim faaliyetleri açısından hiç iyi bir konumda değil. Merkezimizin çok önemli bir boşluğu dolduracağına ve kısa zamanda Türkiye ve sivil toplum ya da hayırseverlik dendiğinde ilk akla gelen referans kurum olacağına yürekten inanıyorum.”

Büyük kıymet arz ediyor

Merkezin açılış törenine katılan Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ise şunları aktardı: “Vakfımızın 50. yılını kutlarken, ülkelerin kalkınmasında çok önemli bir yeri olan sivil toplum alanında, hepimizin eksikliğini hissettiğimiz araştırma, eğitim ve profesyonel gelişim faaliyetleri yürütecek KUSİTHAM’ın açılışını yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Vehbi Koç Vakfı olarak 50 yıldır eğitim, kültür ve sağlık alanlarında memleketimizin gelişimine ve toplumun kalkınmasına yönelik pek çok çalışma yürütüyoruz. Bugün, bu araştırma merkezimizin kurulmasının altında da aynı felsefe yatıyor. Merkezimiz, araştırmalar yürütecek, sivil toplum ve hayırseverlik alanında çalışan araştırmacılar ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yol gösterecek, çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca vakıflarda, derneklerde çalışan veya bu alana yönelmek isteyen profesyonellere liderlik, stratejik yönetim, kaynak geliştirme, etki ölçümleme gibi sertifikalı eğitim fırsatları sağlayacak. Bunu yaparken alanında öncü uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde olacak. Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan bu merkez, diğer tüm fakültelerimiz ve merkezlerimiz gibi bizim için büyük kıymet arz ediyor. Çalışma konusu itibarıyla da vakfımız için yeri ve önemi hep ayrı kalacaktır.”