2016 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir bursiyer destekleyerek Anadolu Bursiyeri Programı’nın kurumsal bağışçıları arasına katılan AstraZeneca Türkiye’nin Ülke Başkanı Serkan Barış, insan sağlığına hizmet edecek bireyler yetiştirmeye katkı sağlamanın büyük bir mutluluk olduğunu belirtiyor.

Sizin için nitelikli eğitimde fırsat eşitliğine destek vermenin önemi nedir?

Eğitim, medeni ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarından birisidir. Bireysel ve toplumsal gelişim ve ilerlemede çok önemli bir işleve sahiptir. Her gencin yeteneklerine göre eğitim alabilmesi, evrensel değerlere sahip olması, hepimizin geleceği için daha güçlü bir temel oluşturacak ve gelişen dünyadaki yerimizi de belirleyecektir. Bu doğrultuda sınırlı imkanlara sahip olan gençlik çağı bireylerinin geleceklerine olumlu etki sağlayacak eğitim çalışmalarına destekte bulunmanın, hem bireysel hem de kurumsal olarak önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyorum.

AstraZeneca Türkiye olarak Eylül 2019’da üniversitemizde eğitimine yeni başlayacak bir Anadolu Bursiyerini desteklemeye başlayacaksınız. Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden birinde tıp öğrencilerine burs sağlıyor olmak sizin için ne ifade ediyor?  

AstraZeneca Türkiye olarak, bugün ülkemizde gerçekleştirmekte olduğumuz tüm faaliyetlerimizde “Önce İnsan” yaklaşımını odağımıza yerleştirmiş bulunmaktayız. Sağlık sisteminin önemli bir paydaşı olarak sorumluluklarımızın sadece sağladığımız tedavi alternatifleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız ilk günden bu yana toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi kurumsal sorumluluklarımız ve önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu vizyonla yıllardır çeşitli kurumlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımızda çocuklar ve gençler önemli odak noktalarımızdan biri oldu. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birinde böylesine kutsal bir mesleğin eğitimini almasına destek olmak, şimdiye kadar yaptığımız en anlamlı çalışmalardan biri oldu. Onları hayallerine ulaştıracak bu yolda AstraZeneca Türkiye olarak bir katkımızın olması, insan sağlığına hizmet edecek bireyler yetiştirmeye destek olabilmek bizim için çok büyük bir mutluluk.

Ülkemizdeki diğer üniversitelere ilham kaynağı olan Anadolu Bursiyerleri Programımızın Türkiye’nin geleceğine katkısını nasıl değerlendirirsiniz?

İyi eğitim almış bir birey, gelecekte eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmada da rol sahibi olacaktır. Dolayısıyla bu önemli döngüyü ancak yine eğitimle sağlamak mümkün. Anadolu Bursiyerleri Programı da nitelikli eğitime erişimde ülkemizin gençlerini kucaklayan öncü bir girişim. Uygulama noktasında da bir o kadar başarılı. Nitelikli eğitim kurumlarıyla, başarılı öğrenciler arasında köprü olan her oluşumun, ülkemizin gelişmesi ve büyümesine direkt olarak olumlu katkısı olacaktır. Dolayısıyla hem vatandaş kimliğimle hem de AstraZeneca Türkiye’nin bir temsilcisi olarak Koç Üniversitesi’ne böyle bir projeyi hayata geçirdiği için sonsuz teşekürlerimi sunuyorum. Bu tarz girişimlerin artmasını yürekten diliyorum.

Bu yolda bizimle birlikte yürüyen Anadolu Bursiyerleri Programı’nın diğer kurumsal destekçilerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Öncelikle belirtmeliyim ki, AstraZeneca Türkiye olarak böyle kıymetli bir projenin parçası olmak onur verici. Geçtiğimiz Aralık ayında Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen davette, kurumsal destekçi firmaların temsilcileri olarak bursiyerlerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. O gece hepimizin ortak olarak hissettiği gurur ve heyecanın tarifi yok. Eminim gelecekte, eğitim yolculuklarına katkıda bulunma şansına sahip olduğumuz bu gençlerin başarılarını gördüğümüzde hissettiklerimiz, bir ebeveynin çocuğunu izlerken duyduğu hislerden çok da farklı olmayacak. Bu anlamda hepimiz, bu heyecanı koruyarak, eğitim desteğine yönelik farkındalığı artırma yönündeki kurumsal misyonlarımızı geliştirmeye devam etmeliyiz. Anadolu Bursiyerleri gibi öncü bir projeye destek olan tüm kurumlara, böyle bir oluşumu teşvik etmek ve yaygınlaştırmak adına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.