Anadolu Bursiyerleri Programı’na 2018-2019 eğitim dönemi için 57 farklı ilden 123 öğrenci seçildi.  2011 yılında 14 öğrenciyle başlayan program, bugün Koç Üniversitesi’nin eğitim imkanlarıyla 500 öğrenciyi buluşturuyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yeni eğitim döneminde faydalanacak öğrencilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen başvuru değerlendirme süreci Ağustos ayında tamamlandı. 79 ilden 4.190 öğrencinin başvuru yaptığı programa 123 öğrenci seçildi. Ön elemeyi geçen 242 aday kampüse davet edilerek mülakat sürecine katıldılar.

Başvuruların değerlendirmesinde adayların üniversite giriş sınavında elde ettiği başarı, ailelerinin maddi gelir düzeyi, katıldıkları sosyal faaliyetler, öğretmenlerinden aldıkları referanslar, yazdıkları başvuru kompozisyonları ve bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik verileri gibi pek çok faktör titizlikle incelendi. Başvuruların oldukça fazla olması, ülkemizde kaliteli eğitime erişimin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunun bir kez daha altını çizmiş oldu.

Yeni eğitim döneminde Anadolu Bursiyerleri Programı bağışçıları arasına katılan 38 yeni kurum ve kişinin yanı sıra, mevcut bağışçılar da yeni bursiyerlere destek sağladılar. Koç Üniversitesi’nin 25. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yürütülen bağış kampanyası neticesinde 18 mezun sınıfı da bağışçılar arasına katıldı.

Bölümlere Göre Yeni Bursiyerlerin Dağılımı (2018-2019)

Bölümler Bursiyer Sayısı
Bilgisayar Mühendisliği 16
Ekonomi 7
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 19
Endüstri Mühendisliği 16
Hukuk 14
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 2
İşletme 8
Kimya-Biyoloji Mühendisliği 1
Makine Mühendisliği 6
Matematik 1
Medya ve Görsel Sanatlar 7
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2
Psikoloji 7
Sosyoloji 1
Tıp 11
Uluslararası İlişkiler 5
Toplam 123