100 binin üzerinde çalışanıyla 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Roche İlaç’ın Genel Müdürü Natasa Klicko’ya, kurumun 2016 senesinden bu yana destek verdiği Anadolu Bursiyerleri Programı hakkındaki fikirlerini sorduk. Natasa Klicko, bu desteğin 125 yıldır en yenilikçi tedavilere imza atan Roche İlaç’ın bilime ve eğitime verdiği önemin bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Roche İlaç Türkiye olarak 2016 senesinden bu yana Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek veriyorsunuz. Bu programa destek vermenizin başlıca sebeplerini sizden öğrenebilir miyiz?

Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketlerinden biri olarak faaliyette olduğumuz 125 yıldır insanların yaşamlarını iyileştirmeye odaklanıyor ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek en yenilikçi tedavilere imza atıyoruz. Bu kuşkusuz şirketimizin en önemli yapı taşlarından birinin bilime verdiğimiz önem olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu bağlamda genç ve yaratıcı beyinlerin bilimi daha ileriye taşıyacağına inanıyor ve bu yönde teşvik edilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Koç Üniversitesi’nin başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere yönelik hayata geçirdiği bu projeye destek veriyor olmamız da bilime ve eğitime verdiğimiz önemin bir yansıması.

Çok uluslu firmaların bu tip yerel eğitim programlarına ilgi göstermesi ve destek vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Roche olarak bugün 100 binin üzerinde çalışanımızla 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor, bulunduğumuz her topluma kalıcı yenilikler sunmayı ve katkı sağlamayı varlık sebebimiz olarak görüyoruz. Başarımızın altında yatan nedenin hem sektörümüze hem de topluma sürdürülebilir fayda sağlamak olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede bu ve benzeri programların faaliyet gösterilen topluma daha fazla katma değer sağlamak adına önemli birer fırsat olduğunu düşünüyoruz.

Anadolu Bursiyerleri Programı gibi başarılı ve maddi ihtiyaç sahibi gençlere destek veren eğitim inisiyatiflerinin global gelişime başlıca hangi alanlarda katkıları olabilir?

Başarısını ve azmini kanıtlamış ancak maddi anlamda ihtiyaç sahibi olan gençlerin bu tür inisiyatifler tarafından destekleniyor olması daha donanımlı ve gelişmiş bir toplum haline gelmek adına çok kıymetli bir adım. Genç nüfusu büyük bir potansiyel barındıran Türkiye gibi bir ülkenin uluslararası çapta daha etkin bir rol sergilemesi için bu potansiyelini eğitim ve bilimle açığa çıkarması büyük önem taşıyor. Bu katkılar sadece gençleri hayallerine kavuşturmakla kalmayacak aynı zamanda ülkenin global düzeyde hak ettiği standartlara da ulaşmasına vesile olacaktır.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek vererek sizinle aynı yolda yürüyen diğer kurumlara buradan bir mesaj iletmek ister misiniz?

Birçok gencin bu program sayesinde nitelikli bir eğitim alarak iş dünyasının ihtiyacı olan yetişmiş iş gücünü yaratacağına ve ülkeyi daha da ileri taşımaya destek olacağına inanıyoruz. Diğer kurumların da aynı şekilde düşünmelerini ve bizim gibi bu gurur verici topluluğun bir parçası olmalarını arzu ederiz.