Mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle eğitim veren Koç Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” almaya hak kazandı.

Evrensel bilime, özgün katkılarda bulunmak amacıyla bünyesinde çok sayıda nitelikli çalışmalar yürütülen Koç Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Türkiye’de ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı’na (KAP) dahil edildi. YÖKAK tarafından 2020 yılı itibarıyla verilen akreditasyonlar için toplam 60 üniversite başvuruda bulundu. 11 üniversitenin değerlendirmeye alındığı program kapsamında yapılan incelemelerde, Koç Üniversitesi 5 yıl süreyle tam akreditasyon alan 5 üniversiteden biri oldu.

KAP’a dahil edilecek yükseköğretim kurumları, YÖKAK tarafından belirleniyor ve bu yükseköğretim kurumlarının yapısına uygun olarak değerlendirme takımları oluşturuluyor. Değerlendirme kapsamında başvuruda bulunan üniversiteler, eğitim-öğretim, AR-GE, toplumsal katkı, idari hizmet ve kalite güvencesi sistemi olmak üzere beş temel başlık altında inceleniyor. Hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Raporunu dikkate alan YÖKAK, ilgili yükseköğretim kurumunun, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almasına, 2 yıl süreyle koşullu akreditasyona dahil edilmesine ya da o kuruma kalite güvencesi uygulamaları bağlamında destek verilmesine karar veriyor.

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde düzenlenen Koç Üniversitesi Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’ne başta YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı Prof. Dr. Umran İnan, YÖKAK Kurul Üyeleri Prof. Dr. Sina Ercan ve Prof. Dr. Aslıhan Nasır ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Takdim töreninde konuşan Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı üniversite olarak, öğrencilerine dünya standartlarında eğitim veren, öğretim üyelerinin yaptığı araştırmalar sayesinde yeni bilgi oluşumuna katkı sağlayan, edinilmiş bilgileri toplum yararı için kullanan ve öğrencilerini en üst düzeyde etik, sosyal sorumluluk ve iyi vatandaşlık gibi değerlerle donatan bir mükemmeliyet merkezi olma amacını taşıdıklarına dikkat çekti ve Koç Üniversitesi’nin YÖKAK’ın tam akreditasyon programına dahil olmasından duydukları büyük memnuniyeti dile getirdi. Koç Üniversitesi’nde 25 araştırma merkezi, 5 forum ve 1 destek merkezi bulunduğunu belirten Prof. Canlı, Üniversitenin Türkiye’de aktif olarak yürütülen, her biri 1,5 ile 2,5 milyon euro bütçeli, 16 aktif ERC projesinin 7’sine ev sahipliği yaptığını ve bünyesinde bulunan 232 araştırma laboratuvarında gerçekleştirdiği çalışmalarla dünya çapında bir akademik kurum olma yolculuğunu kesintisiz sürdürdüğünü anlattı.

Törende konuşma yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise, kurulun çalışmaları hakkında bilgi verirken, akreditasyon belgesinin önemini anlattı: “Tüm değerlendirme süreci boyunca Koç Üniversitesi, kurumumuz ve değerlendirme takımımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde oldu. Bu süreçte değerlendirme takımımız Koç Üniversitesi’ni; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alanlarında değerlendirdi. YÖKAK Kurul Toplantısı’nda verilen kararla, Koç Üniversitesi, Ağustos 2021’den itibaren 5 yıl süre ile “tam akreditasyon” hakkını kazandı. Tam akreditasyon Koç Üniversitesi’nde mezunların beklenen yeterliliklere sahip olmasını, dünyaya kolay uyum sağlaması, Ar-Ge’ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına alıyor. Bu aşamadan sonra üniversite sürekli iyileşerek mükemmellik yolculuğuna devam edecek.”