Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ödül Programı kapsamında 2019’da verilen 16 ödülden dördü, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Uzun, Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan, Doç. Dr. F. Nükhet Harmancıoğlu Gür ve Doç. Dr. Şener Aktürk’e takdim edildi.
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Alper Uzun, enerji alanında kullanılan katalizörlerdeki ve gaz depolama/ayırma malzemelerindeki yapı-performans ilişkilerinin atomik seviyede belirlenmesi ve bu bilgi ışığında söz konusu malzemelerin çeşitli enerji uygulamaları için yüksek performans sağlayacak şekilde geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan, hücre ve moleküler biyoloji ve kanser biyolojisi alanında hücre bölünmesi ve mitotik kinazların rolü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları ile Teşvik Ödülü’ne hak kazandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü’nden Doç. Dr. F. Nükhet Harmancıoğlu Gür, stratejik pazarlama ve inovasyon yönetimi alanlarında rekabet işbirliği dualitesinin pazarlama ve inovasyona etkisi ve finansal sonuçları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Şener Aktürk, bölge çalışmaları, etnik çalışmalar ve uluslararası ilişkiler alanlarında farklı ulus devlet modelleri ve etnik politikalardaki süreklilik ve değişimin sebepleri ve sonuçları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları sayesinde Teşvik Ödülü’ne hak kazandı.